SSL Certificate Checker là gì? Những công cụ check SSL Certificate Checker

1. SSL Certificate Checker là gì? “SSL Certificate Checker” không phải là một lỗi mà SSL Certificate Checker là một công cụ hoặc dịch vụ được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security). Chứng chỉ SSL/TLS là một phần quan trọng của quá trình bảo mật truyền thông trên Internet, đặc biệt là khi truyền dữ liệu qua kết nối an toàn HTTPS. 2. Những công cụ check SSL Certificate Checker? Dưới đây mình sẽ tổng hợp cho…

Read More

Fix lỗi SSL Connection Error?

1. Dấu hiệu gây ra Lỗi SSL Connection Error là gì? Thông báo lỗi trong trình duyệt: Trình duyệt web (chẳng hạn như Google Chrome, Mozilla Firefox, hoặc Microsoft Edge) sẽ hiển thị một thông báo lỗi rõ ràng trên màn hình. Thông báo này thường mô tả nguyên nhân của lỗi và có thể cung cấp hướng dẫn hoặc liên kết để người dùng tham khảo. Biểu tượng hoặc biểu tượng “mất an toàn”: Trình duyệt có thể hiển thị biểu tượng “mất an toàn” trong thanh địa chỉ…

Read More

Haproxy SSL là gì? Các bước cài đặt Haproxy SSL

1. Haproxy SSL là gì? HAProxy SSL là một tính năng của HAProxy, một dịch vụ cân bằng tải (load balancer) mã nguồn mở được sử dụng để phân phối tải giữa nhiều máy chủ để đảm bảo khả năng mở rộng và tin cậy cho các ứng dụng web. HAProxy SSL thường đề cập đến khả năng của HAProxy trong việc xử lý giao thức SSL/TLS. Cụ thể, HAProxy SSL có thể bao gồm các chức năng sau: Termination SSL/TLS: HAProxy có thể chấm dứt kết nối SSL/TLS từ…

Read More

Kích hoạt SNI SSL trên DirectAdmin

Khi bạn sử dụng Account user thường (Không phải Account Admin) trên hệ thống DirectAdmin để tính hành cấu hình SSL Ceritificate cho tên miền của user thì sẽ gặp phải thông báo lỗi như sau: “You can only add a certificate if you own the ip you are using” Xử lý : Đối với user : bạn liên hệ với admin quản trị DirectAdmin của bạn và nhờ hỗ trợ vấn đề này. Đối với Admin : thì bạn thực hiện như sau Bước 1: Login ssh vào VPS/server Bước…

Read More

Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows khác nhau

1. SSL là gì? SSL (Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn bảo mật mạng được sử dụng để thiết lập kết nối an toàn giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. SSL đã được phát triển để bảo vệ thông tin truyền tải qua Internet và giúp đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải giữa người dùng và máy chủ là an toàn và không thể đọc được bởi bên thứ ba. 2. Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows…

Read More

Cách cài đặt SSL trong Apache Tomcat trong Windows Server

1. Cách cài đặt SSL trong Apache Tomcat trong Windows Server   Bước 1. Đăng nhập vào máy chủ của bạn Bước 2. Điều hướng đến Thư mục nơi bạn sẽ quản lý chứng chỉ. Tạo keystore và private key bằng cách chạy lệnh sau: keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore your_domain_name.jks Bước 3. Tạo keystore – Nhập mật khẩu keystore – Nhập Thông tin tổ chức của bạn. – Nhập  y  hoặc  yes  khi được nhắc Bây giờ hãy nhập mật khẩu keystore của bạn và nhấn…

Read More

Cách fix lỗi TLS/SSL Server is enabling the beast attack vulnerability

  1. Lỗi TLS/SSL Server is enabling the beast attack vulnerability là gì? Lỗi “TLS/SSL Server is enabling the BEAST attack vulnerability” là một vấn đề bảo mật liên quan đến các phiên bản cũ của giao thức SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). BEAST là viết tắt của “Browser Exploit Against SSL/TLS,” và đó là một kỹ thuật tấn công bảo mật được tìm thấy trong SSL 3.0 và các phiên bản cũ hơn của TLS. Kỹ thuật tấn công BEAST tập trung vào việc giải mã các gói…

Read More

Cách quản lý chứng chỉ AutoSSL trong cPanel

1. Cách thêm chứng chỉ bằng AutoSSL Bước 1: Đăng nhập vào cPanel . Bước 2: Cuộn xuống và nhấp vào biểu tượng SSL/TLS trong phần Bảo mật . Bước 3: Nhấp vào liên kết Tạo, xem, tải lên hoặc xóa chứng chỉ SSL trong Chứng chỉ (CRT) . Bước 4: Cuộn xuống danh sách cho đến khi bạn tìm thấy miền cần cài đặt chứng chỉ. Nhấp vào liên kết Cài đặt để đảm bảo rằng chứng chỉ đã được cài đặt. Bước 5: Để xem chứng chỉ đã được áp dụng hay chưa, bạn có thể quay lại trang cPanel chính…

Read More