Driver easy báo lỗi ssl tls và cách Fix

1. Driver easy báo lỗi ssl tls là gì?   Thông báo lỗi SSL/TLS thường xuất hiện khi một ứng dụng hoặc trình duyệt web không thể thiết lập kết nối bảo mật SSL/TLS đến một trang web hoặc máy chủ. 2. Nguyên nhân Driver easy báo lỗi ssl tls Sẽ có một số nguyên nhân chính như sau: Sự cố liên quan đến cấu hình bị lỗi Chứng chỉ SSL/TLS không hợp lệ hoặc hết hạn Phần mềm bảo mật hoặc tường lửa tác động Phiên bản của SSL/TLS…

Read More

Mã lỗi ssl_error_unsupported_version và cách fix

  1. Lỗi ssl_error_unsupported_version là gì? Lỗi ssl_error_unsupported_version xuất hiện khi trình duyệt của bạn gặp vấn đề với phiên bản SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) mà trang web đang sử dụng để bảo vệ kết nối. Thường thì lỗi này xuất hiện khi trang web đang yêu cầu sử dụng một phiên bản SSL hoặc TLS mà trình duyệt không hỗ trợ hoặc đã bị tắt. 2. Cách fix Mã lỗi ssl_error_unsupported_version?   Cách 1: Gõ “about:config” vào thanh địa chỉ trình duyệt firefox Bạn…

Read More

Tổng hợp các SSL plugin được nhiều người sử dụng nhất

  Như các bạn đã biết để cài SSL có rất nhiều cách, nhưng để dễ dàng và thuận tiện nhất thì thường phương pháp cài plugin được sử dụng nhiều hơn cả. OK và bài viết này SSL.vn sẽ tổng hợp cho các bạn. 1. Tác dụng của plugin SSL? Plugin SSL có tác dụng chính là sử dụng để thêm tính năng bảo mật SSL (Secure Sockets Layer) vào một trang web hoặc ứng dụng web. Cơ chế hoạt động của plugin SSL thường được xây dựng vào…

Read More

Cách fix err_ssl_key_usage_incompatible

  1. err_ssl_key_usage_incompatible là gì? Lỗi “ERR_SSL_KEY_USAGE_INCOMPATIBLE” xuất hiện trong trình duyệt web khi có sự không tương thích với cách chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng trên một trang web cụ thể. Thông điệp lỗi này thường xuất hiện khi trình duyệt phát hiện ra rằng chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng không phù hợp với các yêu cầu an ninh cần thiết. Một trong những nguyên nhân phổ biến là chứng chỉ không có khả năng sử dụng (Key Usage) phù hợp với mục đích cụ thể. Ví…

Read More

SSL converter là gì? Lệnh để converter chuyển đổi

1. SSL Converter là gì? “SSL converter” có thể là một thuật ngữ  để chỉ một công cụ hoặc dịch vụ chuyển đổi thông tin từ giao thức SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) sang định dạng khác. Ví dụ như hình ảnh bên dưới là một Tool SSL Converter: 2. Các lệnh để converter chuyển đổi:   – OpenSSL Chuyển đổi PEM:   Chuyển đổi PEM sang DER openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der Chuyển đổi PEM sang P7B openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificate.cer…

Read More

Lỗi 524 là gì? Cách fix lỗi 524

1. Lỗi 524 là gì? Lỗi 524 là một mã lỗi HTTP, thường xuất hiện khi có sự cố xảy ra giữa máy chủ và máy chủ proxy (thường là máy chủ trung gian của một CDN – Content Delivery Network). Mã lỗi này được mô tả như sau: “524 A Timeout Occurred” thông báo rằng máy chủ không thể hoàn thành yêu cầu của người dùng trong khoảng thời gian cho phép và đưa ra một thông điệp lỗi. Điều này có thể xảy ra khi máy chủ mục…

Read More

Fix ssl_error_internal_error_alert?

  1. Lỗi ssl_error_internal_error_alert là gì? Lỗi ssl này ssl_error_internal_error_alert xuất hiện khi có một lỗi nội bộ trong quá trình xử lý SSL (Secure Socket Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) trên trình duyệt web của bạn. SSL và TLS là các giao thức bảo mật được sử dụng để bảo vệ thông tin truyền tải giữa máy tính của bạn và máy chủ web. 2. Nguyên nhân gây ra lỗi ssl_error_internal_error_alert? Nguyên nhân chính gây ra lỗi  ssl_error_internal_error_alert có thể kể đến như: Chứng chỉ SSL không hợp lệ…

Read More

Sửa lỗi The SSL Connection Could Not Be Established See Inner Exception

  1. Lỗi The SSL Connection Could Not Be Established See Inner Exception là gì? Lỗi “The SSL connection could not be established. See inner exception.” chỉ là một thông báo tổng quát để báo cáo rằng có vấn đề khi thiết lập kết nối SSL, và để hiểu rõ hơn về vấn đề, bạn cần xem thông tin chi tiết trong inner exception. Inner exception cung cấp thông tin chi tiết về lý do cụ thể của lỗi, chẳng hạn như một mã lỗi cụ thể hoặc một thông…

Read More