Chứng chỉ SSL sử dụng port gì để hoạt động?

Hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được: SSL Sử dụng cổng nào? SSL Hoặc, nói cách khác mà mọi người hỏi: một số số cổng chứng chỉ SSL phổ biến nhất được sử dụng là gì? Và câu trả lời là không . SSL / TLS không sử dụng bất kỳ cổng nào – HTTPS sử dụng cổng 443. Điều đó nghe có vẻ hơi sai, nhưng có một sự khác biệt quan trọng cần được thực hiện ở đó.…

Read More

Hướng dẫn cài đặt Multiple SSL cho các website dùng chung địa chỉ IP

Trước khi tiện ích mở rộng bảo mật lớp vận chuyển (TLS) được gọi là Chỉ định tên máy chủ (SNI) được xuất bản, chứng chỉ lớp cổng bảo mật (SSL) bị giới hạn đối với chứng chỉ SSL xác thực tổ chức (OV) bảo mật địa chỉ IP. Để một trang web sử dụng SSL, nó cần một IP chuyên dụng. Ngày nay, điều đó đã khác Ví dụ: SNI có thể được sử dụng để bảo mật nhiều trang web Apache bằng một chứng chỉ SSL hoặc nhiều chứng chỉ SSL có thể được sử dụng…

Read More

Hướng dẫn khắc phục lỗi ERR_CERT_DATE_INVALID trên Google Chrome

Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng sửa các trang web gặp phải lỗi ERR_CERT_DATE_INVALID trong Chrome Lỗi NET :: ERR_CERT_DATE_INVALID trong trình duyệt Google Chrome là một dạng của lỗi “Your Connection is not private” “. Nếu bạn thấy lỗi này, điều đó có nghĩa là có sự khác biệt giữa thời gian trên máy tính của bạn và hiệu lực của chứng chỉ SSL của trang web: Có thể bỏ qua cảnh báo? Không, bạn không nên bỏ qua cảnh báo này hoặc nhấp để tiếp tục. Lỗi có nghĩa…

Read More

Hướng dẫn sửa lỗi cảnh báo Deceptive Site Ahead trên Google Chrome

Deceptive Site Ahead là một thông báo cảnh báo mà người dùng thường tìm thấy khi truy cập trang web trên trình duyệt Google Chrome. Nó ngăn người dùng truy cập trang web, vì cho rằng website bị nhiễm phần mềm độc hại hoặc mối đe dọa mà trình duyệt thấy nguy hiểm cho người dùng truy cập. Trang web như một cơ hội lớn để vi phạm dữ liệu hoặc tấn công mạng. Chrome đang xem một trang Deceptive như một trang lừa đảo (phishing). Phản hồi trình duyệt…

Read More

Hướng dẫn khắc phục lỗi HTTPS trên điện thoại Android

Bài viết sẽ hướng dẫn khắc phục sự cố lỗi HTTPS như ‘Kết nối không riêng tư’, ‘Không thể tạo kết nối an toàn với máy chủ’ và ‘Chứng chỉ không đáng tin cậy’ trên điện thoại Android. Chứng chỉ TSL / SSL được sử dụng để tăng cường bảo mật cho website và được Google khuyến nghị cho toàn bộ các website. SSL là viết tắt của Lớp cổng bảo mật (Secure Socket Layer) và TSL là viết tắt của Transport Layer Security. Cả hai thực tế đều làm…

Read More

Hướng dẫn fix lỗi NET :: ERR_SSL_PINNED_KEY_NOT_IN_CERT_CHAIN trên trình duyệt Chrome

Lỗi NET :: ERR_SSL_PINNED_KEY_NOT_IN_CERT_CHAIN ​​(đôi khi được viết là NET ERR_SSL_PINNED_KEY_NOT_IN_CERT_CHAIN ​​hoặc ERR_SSL_PINNED_KEY_NOT_IN_CHIAN) là danh pháp của Google Chrome cho lỗi phía máy chủ – lỗi tương tự cũng xuất hiện dưới dạng MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE trong trình duyệt Mozilla Firefox. Nếu trang web của bạn gặp sự cố này, chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục nó. Còn nếu bạn chỉ đang cố gắng truy cập trang web và trình duyệt của bạn đang phát sinh lỗi này – hoặc nói cách khác, bạn chỉ là người dùng web chứ không…

Read More

Hướng dẫn sửa lỗi SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN khi sử dụng HSTS

Chức năng tương tự cung cấp bảo vệ bổ sung khi bạn bật HSTS có thể là một trở ngại khi cố gắng truy cập trang web của bạn nếu bạn gặp lỗi trong trình duyệt của mình, chẳng hạn như: Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN Bạn sẽ không thể bỏ qua nó và tiếp tục truy cập trang web do lỗi trên các trang web HSTS bị buộc là không thể bỏ qua. Như đã đề cập trong xuất bản năm 2012 RFC6797 Mục 12.1 : Không thiết lập kết nối an toàn trên bất kỳ…

Read More

Hướng dẫn redirect http sang https bằng .htaccess và web.config

Bảo mật trang web là một nhu cầu không thể tránh khỏi đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, vì người dùng sẽ trải nghiệm môi trường an toàn trên trang web. Nhiều trang web chạy với cả hai phiên bản HTTP và HTTPS có thể gây ra cảnh báo SSL và lôi kéo tin tặc xâm phạm trang web. Bạn nên buộc kết nối SSL trên toàn bộ trang web của mình và đảm bảo rằng người dùng web đang duyệt trang web của bạn qua kênh bảo mật HTTPS. Để…

Read More