Cách Fix lỗi err_ssl_unrecognized_name_alert

 

1. Lỗi err_ssl_unrecognized_name_alert là gì?

Lỗi “ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT” là một lỗi thông báo trong quá trình kết nối HTTPS giữa trình duyệt web và máy chủ web. Lỗi này xuất hiện khi máy chủ SSL/TLS được truy cập không nhận diện được tên miền mà trình duyệt web yêu cầu.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi err_ssl_unrecognized_name_alert

  • Sử dụng chứng chỉ SSL không hợp lệ hoặc không đáng tin cậy.
  • Cấu hình sai trong cài đặt của chứng chỉ.
  • Trang web của bạn không được thiết lập để tải chính xác qua HTTPS.

3. Cách Fix lỗi err_ssl_unrecognized_name_alert?

 

Cách 1: Buộc trang web của bạn tải qua HTTPS

Đối với Apache, hãy thêm các dòng sau vào tệp .htaccess của bạn:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Đối với Nginx, thêm dòng sau vào khối máy chủ của bạn:

return 301 https://$host$request_uri;

Cách 2: Kiểm tra lỗi cấu hình SSL

Một số nguyên nhân đến từ cấu hình SSL – và chúng ta sẽ có một số công cụ để check lỗi như là: Qualys SSL Server Test

Ngoài ra, công cụ này còn cung cấp xếp hạng dựa trên phân tích về mức độ tin cậy của trang web của bạn đối với các trình duyệt.

Cách 3: Thử xoá cookie?

 

Với  Google Chrome:
  • Mở Chrome và truy cập vào chrome://settings/clearBrowserData.
  • Chọn “Cookies and other site data” và “Cached images and files”, sau đó nhấn “Clear data”.

– Với Firefox và truy cập vào about:preferences#privacy:

  • Trong phần “Cookies and Site Data”, nhấp vào “Clear Data” và chọn “Cookies and Site Data” cũng như “Cached Web Content”, sau đó nhấn “Clear”.
  • Chọn “Help” > “About Firefox” để kiểm tra cập nhật.
– Microsoft Edge:
  • Xóa Cache và Cookies:
  • Mở Edge và truy cập vào edge://settings/clearBrowserData.
  • Chọn “Cookies and other site data” và “Cached images and files”, sau đó nhấn “Clear now”.

4. Kết luận:

Ok trên đây là cách Fix lỗi err_ssl_unrecognized_name_alert – chúc các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment