Cách fix lỗi Unsupported or Unrecognized SSL Message

1. Lỗi Unsupported or Unrecognized SSL Message là gì?

Lỗi “Unsupported hay Unrecognized SSL Message” xuất hiện khi có sự không phù hợp hoặc không thể nhận dạng được thông điệp SSL (Secure Sockets Layer) trong quá trình giao tiếp giữa máy khách và máy chủ.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi Unsupported or Unrecognized SSL Message?

  • TLS SNI (Server Name Indication)
  • Phiên bản SSL không tương thích
  • Firewall hoặc Proxy gây ra lỗi

3. Cách fix lỗi Unsupported or Unrecognized SSL Message?

Cách 1:

Cần sửa cổng hoặc giao thức. Kiểm tra kỹ các giá trị của bạn com.cerebro.domino.email.smtp.sslvà com.cerebro.domino.email.channelđảm bảo chúng phù hợp với thông số kỹ thuật của máy chủ thư trên cổng bạn đã chỉ định.

Ví dụ: nếu quản trị viên máy chủ thư của bạn yêu cầu bạn sử dụng cổng 25 thì có thể bạn cần com.cerebro.domino.email.smtp.ssl=falsethay vì true vì 25 thường không dựa trên SSL.

Nếu máy chủ thư của bạn yêu cầu TLS thì hãy sử dụng:
com.cerebro.domino.email.smtp.ssl: false
com.cerebro.domino.email.smtp.channel: starttls
và cổng của bạn có thể là 587 (nhưng hãy xác nhận với quản trị viên máy chủ Mail của bạn).

Cách 2:

Kiểm tra xem máy chủ có ALS không hoạt động đã đặt biến FLEXNETLS_BASEURL đó là gì. Nếu nó có giá trị nào đó, giải pháp chỉ là loại bỏ nó, như:  set FLEXNETLS_BASEURL=

Hoặc xóa biến:

3. Kết luận:

Ok trên đây – là cách fix lỗi Unsupported or Unrecognized SSL Message – chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment