Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows khác nhau

1. SSL là gì?

SSL (Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn bảo mật mạng được sử dụng để thiết lập kết nối an toàn giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. SSL đã được phát triển để bảo vệ thông tin truyền tải qua Internet và giúp đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải giữa người dùng và máy chủ là an toàn và không thể đọc được bởi bên thứ ba.

2. Cách cài đặt 1 chứng chỉ SSL trên hai máy chủ Windows khác nhau?

Bước 1: Điều đầu tiên cần tạo chứng chỉ CSR từ máy chủ, nơi chúng ta phải cài đặt chứng chỉ SSL. Chúng tôi có thể tạo chứng chỉ CSR trong IIS (Dịch vụ thông tin Internet) trong máy chủ windows.

Bước 2 : Chúng ta phải nhấp vào tùy chọn “Click Certificate Request” được đưa ra ở phía viết tay của ảnh chụp màn hình.

Bước 3: Điền chính xác tất cả các chi tiết cần thiết  sau đó nhấp vào nút tiếp theo.

Bước 4 : Trong khi nhấp vào nút tiếp theo , một dấu nhắc mới sẽ xuất hiện, ở đó chúng ta phải chọn bit mã hóa. Nó có thể là sự lựa chọn của bạn. Thông thường chúng tôi tạo nó bằng 2048 bit.

Bước 5 : Cung cấp vị trí lưu trữ tệp CSR

Bước 6: Khi bạn nhấp vào kết thúc, chứng chỉ CSR sẽ được tạo. Chúng ta có thể xem nội dung tệp CSR trong khi mở tệp bằng notepad hoặc bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Bước 7: Bây giờ chúng ta phải chia sẻ chứng chỉ CSR này với người liên quan để tạo chứng chỉ SSL. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt – Trong IIS có tùy chọn “Complete Certificate Request” ngay bên dưới tùy chọn CSR. Chúng ta cần nhấp vào đó, sau đó một lời nhắc mới sẽ xuất hiện nơi bạn cần chọn tệp .crt, sau đó nhập tên miền và sau đó nhấp vào nút OK.

Bước 8: OK vậy là ta đã hoàn tất thành công việc cài đặt chứng chỉ trên máy chủ.

3. CÁCH XUẤT VÀ NHẬP CHỨNG CHỈ SSL SỬ DỤNG IIS 

Bước 1 : Cúng ta cần xuất chứng chỉ nên chúng ta sẽ chuyển sang tùy chọn SERVER CCERTIFICATE của IIS. Ở đó chúng ta cần chọn chứng chỉ mà chúng ta muốn xuất dưới dạng tệp .pfx. 

Bước 2 : Một chứng chỉ sẽ được xuất, chúng ta cần nhập nó trên một máy chủ khác

OK vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment