Cách quản lý chứng chỉ AutoSSL trong cPanel

1. Cách thêm chứng chỉ bằng AutoSSL

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel .

Bước 2: Cuộn xuống và nhấp vào biểu tượng SSL/TLS trong phần Bảo mật .

Bước 3: Nhấp vào liên kết Tạo, xem, tải lên hoặc xóa chứng chỉ SSL trong Chứng chỉ (CRT) .

Bước 4: Cuộn xuống danh sách cho đến khi bạn tìm thấy miền cần cài đặt chứng chỉ. Nhấp vào liên kết Cài đặt để đảm bảo rằng chứng chỉ đã được cài đặt.

Bước 5: Để xem chứng chỉ đã được áp dụng hay chưa, bạn có thể quay lại trang cPanel chính rồi nhấp vào Trạng thái SSL/TLS . Cuộn xuống và bạn có thể xem liệu ổ khóa màu xanh lá cây có được áp dụng cho URL nơi bạn đã cài đặt chứng chỉ hay không.

2. Chạy AutoSSL trong phần trạng thái SSL/TLS

Nếu AutoSSL không cài đặt trên một miền cụ thể, bạn cũng có thể buộc cài đặt trong phần Trạng thái SSL/TLS .

  • Đăng nhập vào cPanel .
  • Nhấp vào liên kết SSL/TLS trong phần Bảo mật .
  • Nhấp vào nút Chạy AutoSSL .

3. Cách xóa chứng chỉ AutoSSL

Nếu tùy chọn AutoSSL của bạn “Cho phép AutoSSL thay thế các chứng chỉ không phải AutoSSL không hợp lệ hoặc sắp hết hạn” được bật thì nó sẽ tự động thay thế bất kỳ chứng chỉ nào và áp dụng chứng chỉ cho các miền trong tài khoản. Vì vậy, nếu bạn có nhiều miền và bạn dự định có một số miền có SSL và một số miền không có thì bạn nên tắt tùy chọn này.

Bước 1:

  1. Đăng nhập vào cPanel
  2. Cuộn xuống và nhấp vào biểu tượng SSL/TLS trong phần Bảo mật .

Bước 2: Nhấp vào liên kết Tạo, xem, tải lên hoặc xóa chứng chỉ SSL trong Chứng chỉ (CRT) .

Bước 3: Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tên miền có chứng chỉ bạn muốn xóa. Ở bên phải, nhấp vào liên kết Xóa .

Bước 4: Sau đó, bạn sẽ thấy một thông báo hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa chứng chỉ không. Nhấp vào nút Xóa chứng chỉ để tiếp tục. Bạn đã hoàn tất khi nhìn thấy một thông báo cho biết nó đã bị xóa.

4. Cách kiểm tra AutoSSL trên dòng lệnh?

Để chạy tập lệnh này, hãy đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH và nhập thông tin sau:

/usr/local/cpanel/bin/autossl_check

Bạn có thể kiểm tra SSL cho một người dùng cụ thể bằng --usertùy chọn:

/usr/local/cpanel/bin/autossl_check --user=username

Tương tự, bạn có thể kiểm tra tất cả các miền trong cấu hình cPanel của mình:

/usr/local/cpanel/bin/autossl_check --all

5.

 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment