Lỗi SSL 31 là gì? Cách Fix lỗi SSL 31

1. Lỗi SSL 31 là gì?

Lỗi SSL 31 thường liên quan đến việc sử dụng các phiên bản cũ hoặc không tương thích của giao thức SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) trong quá trình thiết lập kết nối bảo mật giữa máy tính của bạn và máy chủ trên internet.

Đây là một lỗi mã hóa kết nối và có thể gây ra sự cố khi bạn cố gắng truy cập các trang web hoặc ứng dụng yêu cầu kết nối an toàn.

2. Cách fix lỗi SSL 31?

Lỗi SSL 31 là gì? Cách Fix lỗi SSL 31
Cách 1:
  • Vô hiệu hóa tường lửa Windows (đặt tất cả cài đặt trên PC mới để khớp với PC làm việc trước đây mà tôi vẫn có và vẫn có thể chạy các chương trình Citrix tốt cho đến ngày hôm nay)
  • Cài đặt .net 3.5 và 4.8, cũng như các bản phân phối lại x86 và x64 C++ mới nhất
  • Cài đặt phiên bản Citrix 1911
Cách 2:
  • Kích hoạt TLS 1.2 trong regedit trong máy chủ Cơ sở dữ liệu.
  • Tác nhân máy chủ SQL đã được khởi động lại.
  • Đã thêm TrustServerCertificate=Truehoặc Encrypt=Falsetrong chuỗi kết nối.
  • ThêmRUN sed -i 's/DEFAULT@SECLEVEL=2/DEFAULT@SECLEVEL=1/g' /etc/ssl/openssl.cnf
Cách 3:
  • Kiểm tra cài đặt chứng chỉ: Đảm bảo rằng chứng chỉ SSL/TLS trên máy tính của bạn đã được cài đặt đúng cách và không hết hạn. Nếu bạn sử dụng một ứng dụng cụ thể hoặc trang web, thử xem liệu việc cài đặt lại chứng chỉ có giúp sửa lỗi không.
  • Kiểm tra tường lửa và phần mềm bảo mật: Tường lửa hoặc phần mềm bảo mật có thể gây ra lỗi SSL. Hãy kiểm tra xem tường lửa hoặc phần mềm bảo mật có chặn kết nối SSL/TLS không. Cố gắng tắt tường lửa hoặc phần mềm bảo mật tạm thời và kiểm tra lại.
  • Kiểm tra proxy và VPN: Nếu bạn sử dụng proxy hoặc VPN, hãy tắt chúng tạm thời và thử kết nối mà không sử dụng chúng. Có thể một cài đặt proxy hoặc VPN đang gây ra xung đột với kết nối SSL/TLS.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment