SSL certificate là gì?

1. SSL certificate là gì?

SSL (Secure Sockets Layer) là một công nghệ mã hóa dữ liệu được sử dụng để bảo vệ thông tin truyền tải giữa máy tính của bạn và máy chủ web. SSL certificate (Chứng chỉ SSL) là một tệp dữ liệu chứa thông tin về tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một trang web cùng với khóa công khai của họ. Chứng chỉ SSL đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh tính xác thực của trang web và đảm bảo rằng thông tin gửi giữa trình duyệt của người dùng và máy chủ web được mã hóa và bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép.

Khi bạn truy cập một trang web được bảo vệ bằng SSL, trình duyệt của bạn sẽ tải chứng chỉ SSL từ máy chủ web. Sau đó, trình duyệt sẽ sử dụng chứng chỉ này để kiểm tra tính xác thực của trang web và thiết lập một kết nối an toàn với máy chủ. Điều này đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thông tin cá nhân, hoặc giao dịch tài chính không bị lộ trước khi đến máy chủ web.

Các trang web có chứng chỉ SSL thường được biểu thị bằng biểu tượng khóa hoặc biểu tượng biểu đồ mạnh (thường màu xanh) trong thanh địa chỉ của trình duyệt, và địa chỉ web bắt đầu bằng “https://” thay vì “http://”. Việc sử dụng SSL certificate là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính bảo mật trực tuyến và xây dựng sự tin tưởng của người dùng đối với trang web.

2. Cách bật SSL certificate?

 

Nhận SSL Certificate: Trước tiên, bạn cần có một SSL certificate. Có thể bạn đã mua một SSL certificate từ một công ty cung cấp chứng chỉ SSL hoặc sử dụng dịch vụ cung cấp SSL miễn phí như Let’s Encrypt.

Cài Đặt SSL Certificate Trên Máy Chủ Web: Bạn cần cài đặt chứng chỉ SSL trên máy chủ web của mình. Quy trình cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại máy chủ và hệ thống bạn đang sử dụng. Dưới đây là một ví dụ cho máy chủ web Apache trên hệ điều hành Linux:

  • Sao lưu các tệp cấu hình máy chủ hiện tại của bạn.
  • Tải chứng chỉ SSL và khóa riêng tư từ nguồn của bạn.
  • Cấu hình máy chủ web để sử dụng SSL certificate bằng cách chỉnh sửa tệp cấu hình Apache (thường là httpd.conf hoặc default-ssl.conf).
  • Đảm bảo rằng SSL module đã được kích hoạt trên máy chủ Apache (sử dụng lệnh a2enmod ssl trên Ubuntu).
  • Khởi động lại máy chủ web để áp dụng các thay đổi.

Cấu Hình Trang Web: Bạn cần cấu hình trang web của mình để sử dụng giao thức HTTPS thay vì HTTP. Điều này thường được thực hiện thông qua các tùy chọn cấu hình của trang web hoặc các mã code bên trong ứng dụng web của bạn.

Kiểm Tra SSL Certificate: Sau khi cài đặt, bạn nên kiểm tra xem chứng chỉ SSL hoạt động đúng cách bằng cách truy cập trang web của bạn thông qua HTTPS và đảm bảo không có lỗi hoặc cảnh báo về bảo mật.

Cập Nhật DNS Records: Nếu bạn đã thay đổi từ HTTP sang HTTPS, bạn cần cập nhật các bản ghi DNS để đảm bảo rằng tên miền của bạn trỏ đến máy chủ web với giao thức HTTPS.

3. Kết luận:

Ok trên đây là bài viết thông tin chi tiết về “SSL certificate là gì?” – chúc các bạn có các kiến thức thú vị.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment