Lỗi Error “SSL Error: unable to verify the first certificate”

1. Lỗi Error “SSL Error: unable to verify the first certificate” là gì?

Lỗi “ssl error: unable to verify the first certificate” là một lỗi thường gặp khi làm việc với kết nối bảo mật SSL/TLS trong các ứng dụng web hoặc các ứng dụng sử dụng giao thức HTTPS. Lỗi này xuất hiện khi hệ thống không thể xác minh chứng chỉ SSL/TLS của máy chủ đích hoặc khi không thể tạo kết nối an toàn với máy chủ đó.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi Error “SSL Error: unable to verify the first certificate”?

  • Chứng chỉ SSL/TLS của máy chủ đã hết hạn hoặc không hợp lệ.
  • Có sự cố trong quá trình xác minh chứng chỉ của máy chủ, có thể do sai lầm trong cài đặt máy chủ hoặc cấu hình SSL/TLS.
  • Máy chủ đích sử dụng một chuỗi chứng chỉ gốc không được tin cậy, hoặc máy chủ chưa cài đặt chứng chỉ gốc đúng cách.
  • Trong một số trường hợp, lỗi này có thể xuất hiện khi hệ thống không thể kết nối đến máy chủ vì lý do mạng hoặc tường lửa.

3. Cách fix lỗi Error “ssl error: unable to verify the first certificate”?

 

Cách 1:

Sau khi tìm kiếm lỗi “Error: unable to verify the first certificate” trên Google. Mình đã tìm thấy được issue này trên Github của Postman (issue #6354), hướng dẫn như sau:
Truy cập menu: File → Settings → General → Chuyển: SSL Certificate Verification thành OFF
Sau khi mình tắt SSL Certificate Verification thành OFF thì thử gửi lại request trong Postman thì nó hoạt động bình thường.
Cách 2:

Bạn có thể sử dụng lệnh này

 npm config set strict-ssl false 

The SSL certificates have been disabled.

Bạn có tùy chọn sử dụng lệnh này để hoàn tác các thay đổi sau này.

 npm config set strict-ssl true 

Cách 3:

npm config set cafile="/path/to/cert_authority_file_base64.cer"
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment