Sửa lỗi SSL peer shut down incorrectly android studio

1. Nguyên nhân gây ra lỗi SSL peer shut down incorrectly android studio?

Lỗi “ERROR: SSL peer shut down wrong” xuất hiện khi Android Studio lần đầu tiên được cài đặt và tạo dự án. Điều này là do lỗi xảy ra khi Android Studio tải xuống tệp “gradle-4.10.1-all.zip”. Nguyên nhân của lỗi là Công cụ studio không hỗ trợ các yêu cầu https, các loại URL sau:

https \: //services.gradle.org/distributions/gradle-4.10.1-all.zip

* Hình ảnh lỗi SSL peer shut down incorrectly android studio

Đó có thể là sự cố chứng chỉ, tôi đã gặp sự cố tương tự với Android Studio và tôi đã giải quyết nó bằng cách làm theo các bước sau:

1- Mở gradle-wrapper-propertiesFile và sửa đổi https://thànhhttp://

2- Buộc sử dụng httpthay vì httpstrong Android SDK Manager, chỉ cần nhấp vào biểu tượng SDK Manager ở trên trên Android Studio Toolbar và chuyển đến SDK Update Sitestab.

3- Đi tới File -> Settings . Trong phần Cài đặt IDE, chọn Server Certificates, sau đó kiểm tra accept non-trusted certificates automatically. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thì bạn nên thêm chứng chỉ vào Android Studio, chẳng hạn như chứng chỉ * .google.com .

“Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, tôi khuyên bạn nên định cấu hình proxy”

Mở Gradle properties cho cài đặt proxy và thêm những thứ sau:

systemProp.http.proxyHost=x
systemProp.https.proxyPort=y
systemProp.https.proxyHost=x
systemProp.http.proxyPort=y

ok Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách : Sửa lỗi SSL peer shut down in!correctly android studio – chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment