Fix lỗi “SSL proxying not enabled for this host enable in proxy settings ssl locations”

1. Tình trạng lỗi “SSL proxying not enabled for this host enable in proxy settings ssl locations”

Hiện trạng lỗi dễ dàng bạn có thể nhận ra đó là  Charles Proxy không thể phản hồi khi gỡ lỗi ứng dụng.

2. Cách Fix lỗi “SSL proxying not enabled for this host enable in proxy settings ssl locations”

Phải xác định cụ thể tên máy chủ mà bạn muốn bật SSL Proxying. Danh sách nằm trong tab Cài đặt proxy, SSL.

Nếu bạn đang muốn chỉ giám sát một số miền liên quan đến ứng dụng của mình. Một giải pháp đơn giản sẽ là, chỉ cần nhấp chuột phải vào tên miền mà bạn đang muốn theo dõi. Nhấp vào Enable SSL Proxying >> Điền vào url?

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment