Xóa chứng chỉ gốc trong Firefox

1. Để loại bỏ chứng chỉ gốc trong Firefox:

Bước 1: Nhấp vào Menu Firefox.

 

 

 

 

Bước 2: Chọn và mở “Tùy chọn”.

Bước 3: Chọn tùy chọn “Nâng cao”, sau đó chọn tab “Chứng chỉ

… Sau đó nhấp vào Xem chứng chỉ .

Bước 4: Trong bảng “Trình quản lý chứng chỉ”, nhấp vào tab “Tổ chức phát hành” và chọn chứng chỉ đích, sau đó nhấp vào nút Xóa hoặc Không tin cậy .

Trong bảng “Xóa hoặc không tin cậy Chứng chỉ CA”, hãy đảm bảo chứng chỉ đích là chứng chỉ bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào OK để xóa.

 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment