SSL certificate là gì?

1. SSL certificate là gì? SSL (Secure Sockets Layer) là một công nghệ mã hóa dữ liệu được sử dụng để bảo vệ thông tin truyền tải giữa máy tính của bạn và máy chủ web. SSL certificate (Chứng chỉ SSL) là một tệp dữ liệu chứa thông tin về tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một trang web cùng với khóa công khai của họ. Chứng chỉ SSL đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh tính xác thực của trang web và đảm bảo rằng thông…

Read More

Cách tạo Generate SSL certificate linux

  1. Generate ssl certificate linux là gì? “Generate SSL certificate” (Tạo chứng chỉ SSL) là quá trình tạo ra một chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) trên hệ thống Linux. Chứng chỉ SSL được sử dụng để bảo mật thông tin truyền tải giữa máy chủ và máy khách trên internet. Nó đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải qua kết nối SSL được mã hóa và bảo mật, ngăn chặn người thứ ba có thể đánh cắp hoặc hiểu được nội dung của dữ liệu. 2. Cách…

Read More

Sha-1 là gì? Nguyên lý hoạt động của sha-1?

1. Sha-1 là gì? SHA-1 viết tắt của Secure Hash Algorithm 1 là một thuật toán sử dụng hàm Cryptographic Hash để thu thập đầu vào và cho ra các giá trị Hash 160 bit (20byte). Trong đó, giá trị Hash này được gọi là Message Digest, nó bao gồm một chuỗi các số thập lục phân dài 40 chữ số.  SHA-1 đã được phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và được công bố vào năm 1993. Ban đầu, nó được sử dụng rộng rãi…

Read More

Cách fix lỗi ssl alert number 40?

1. Lỗi ssl alert number 40 là gì? Lỗi SSL Alert Number 40 là một mã lỗi trong giao thức SSL/TLS. SSL (Secure Sockets Layer) và phiên bản tiếp theo của nó, TLS (Transport Layer Security), là các giao thức được sử dụng để bảo vệ thông tin truyền tải qua mạng bằng cách mã hóa nó và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Các mã lỗi SSL Alert Number là cách để các máy chủ và máy khách giao tiếp với nhau để báo cáo về các…

Read More

Cách bật SSL Apache Centos 7

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật SSL Apache chạy trên Centos 7. Sau khi bạn hoàn tất, tất cả lưu lượng truy cập giữa máy chủ và máy khách sẽ được mã hóa và an toàn. Đây là biện pháp tiêu chuẩn để bảo mật các trang web thương mại điện tử và các dịch vụ tài chính trực tuyến khác. 1. Cần chuẩn bị? SSH với quyền truy cập của người dùng Root vào VPS CentOS 7 của bạn Máy chủ web Apache có…

Read More

Lỗi error ssl 40 là gì? Cách fix lỗi error ssl 40

1. Lỗi error ssl 40 là gì? Lỗi SSL 40 thường được liên quan đến việc thiết lập kết nối bảo mật SSL/TLS giữa máy tính của bạn và máy chủ mục tiêu. Lỗi này thường xuất hiện trong môi trường kết nối an toàn qua giao thức HTTPS hoặc các ứng dụng sử dụng SSL/TLS để bảo vệ dữ liệu truyền tải. Thông thường, lỗi SSL 40 thể hiện rằng không thể thiết lập kết nối SSL/TLS vì một số vấn đề liên quan đến chứng chỉ SSL hoặc…

Read More

Hướng dẫn cách Renew SSL Certificate

1. Renew SSL là gì? SSL (Secure Sockets Layer) là một giao thức bảo mật dùng để bảo vệ dữ liệu được truyền tải qua mạng. Nó sử dụng mã hóa để đảm bảo rằng thông tin như thông tin cá nhân, mật khẩu và thông tin tài chính không bị lộ khi được truyền tải giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. Khi bạn nghe về việc “renew SSL,” điều này thường liên quan đến việc gia hạn chứng chỉ SSL (SSL certificate). Chứng chỉ SSL…

Read More

Cách cài SSL trên aaPanel?

  1. AApanel là gì? AApanel (Advanced Apanle) là một hệ thống quản lý máy chủ (Control Panel) được phát triển bởi một công ty mang tên là AALAYER. Control Panel là một phần mềm cung cấp giao diện đồ họa để quản lý và điều khiển các dịch vụ trên máy chủ, giúp người dùng có thể quản lý và cấu hình máy chủ một cách dễ dàng hơn mà không cần phải sử dụng các dòng lệnh phức tạp. AApanel hướng đến việc cung cấp một giao diện…

Read More