SSL Certificate Checker là gì? Những công cụ check SSL Certificate Checker

1. SSL Certificate Checker là gì?

“SSL Certificate Checker” không phải là một lỗi mà SSL Certificate Checker là một công cụ hoặc dịch vụ được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security). Chứng chỉ SSL/TLS là một phần quan trọng của quá trình bảo mật truyền thông trên Internet, đặc biệt là khi truyền dữ liệu qua kết nối an toàn HTTPS.

2. Những công cụ check SSL Certificate Checker?

Dưới đây mình sẽ tổng hợp cho các bạn một số công cụ check SSL Certificate Checker mình hay sử dụng?

– SSL Labs – SSL Server Test:

 • Website: SSL Labs
 • SSL Labs cung cấp một công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL/TLS mạnh mẽ với nhiều thông tin chi tiết về cấu hình bảo mật và điểm đánh giá.

– Qualys SSL Server Test:

 • Website: Qualys SSL Labs
 • Tương tự như SSL Labs, công cụ này kiểm tra và đánh giá bảo mật SSL/TLS của máy chủ.

– DigiCert SSL Installation Diagnostics Tool:

 • DigiCert cung cấp một công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL và cài đặt SSL trên máy chủ.

– GlobalSign SSL Checker:

 • Website: GlobalSign SSL Checker
 • Cung cấp kiểm tra nhanh chóng với thông tin về tính hợp lệ và chi tiết của chứng chỉ.

– SSLShopper SSL Checker:

– Comodo SSL Analyzer:

 • Website: Comodo SSL Analyzer
 • Công cụ của Comodo giúp kiểm tra các cấu hình bảo mật SSL/TLS.

GeoCerts SSL Checker:

 • Website: GeoCerts SSL Checker
 • Cung cấp thông tin chi tiết về chứng chỉ SSL, bao gồm cả đánh giá về tính bảo mật và cấu hình của máy chủ.

Symantec SSL Toolbox:

 • Website: Symantec SSL Toolbox
 • Symantec cung cấp một công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL với khả năng kiểm tra tính hợp lệ và chi tiết của chứng chỉ.

– Entrust SSL Certificate Checker:

 • Website: Entrust SSL Certificate Checker
 • Cung cấp kiểm tra chứng chỉ SSL với thông tin chi tiết về chuỗi chứng chỉ và các cấu hình bảo mật.

– Thawte SSL Web Server Test:

 • Website: Thawte SSL Web Server Test
 • Dịch vụ kiểm tra chứng chỉ SSL của Thawte với các thông tin chi tiết về bảo mật và tính hợp lệ.

RapidSSL Certificate Checker:

– DNSstuff SSL Tool:

 • Website: DNSstuff SSL Tool
 • DNSstuff cung cấp một công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL với nhiều thông tin về bảo mật và cấu hình.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment