Cách sửa lỗi credential or ssl vpn configuration is wrong

1. Nguyên nhân gây lỗi credential or ssl vpn configuration is wrong

Khi cố gắng bắt đầu kết nối SSL VPN trên Windows 10, Windows Server 2016 hoặc 2019 với FortiClient, có thể thông báo lỗi “ Cấu hình thông tin xác thực hoặc ssl vpn bị sai (-7200) ” xuất hiện. Lý do để giảm kết nối với điểm cuối trong quá trình khởi tạo do mã hóa gây ra, bạn có thể tìm thấy lý do này trong cài đặt của tùy chọn Internet.

Một triệu chứng khác có thể được xác định, kết nối SSL-VPN và xác thực được thiết lập thành công, nhưng không thể kết nối với các thiết bị từ xa và trả lời ICMP cũng bị thiếu và dẫn đến thời gian chờ.

2. Cách sửa lỗi credential or ssl vpn configuration is wrong\

Nhấn các phím nhập inetcpl.cpl và bấm OK.

Chọn tab Nâng cao

Nhấp vào nút Đặt lại… . Nếu nút Đặt lại cài đặt Internet Explorer không xuất hiện, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Nhấp vào tùy chọn Xóa cài đặt cá nhân

Nhấp vào Đặt lại

Mở lại Tùy chọn Internet.

Quay lại tab Nâng cao

Tắt sử dụng TLS 1.0 (không còn được hỗ trợ)

3. Thêm trang web vào các trang web đáng tin cậy

Thêm URL cổng SSL-VPN vào các trang web Tin cậy. Thông thường, cổng SSL VPN là FortiGate ở phía điểm cuối.

Chuyển đến tab Bảo mật trong Tùy chọn Internet và chọn Trang web đáng tin cậy , sau đó nhấp vào nút Trang web. Chèn URL cổng SSL-VPN vào Thêm trang web này vào vùng và nhấp vào Thêm, tại đây như https: // sslvpn_gateway: 10443 làm trình giữ chỗ.

Hơn nữa, trạng thái SSL phải được đặt lại, hãy chuyển đến tab Nội dung trong Chứng chỉ. Nhấp vào nút Xóa trạng thái SSL .

Kết nối SSL VPN hiện có thể thực hiện được với FortiClient phiên bản 6 trở lên, trên Windows Server 2016 trở lên, cũng như trên Windows 10.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment