Fix lỗi SSL Connection Error?

1. Dấu hiệu gây ra Lỗi SSL Connection Error là gì?

 • Thông báo lỗi trong trình duyệt: Trình duyệt web (chẳng hạn như Google Chrome, Mozilla Firefox, hoặc Microsoft Edge) sẽ hiển thị một thông báo lỗi rõ ràng trên màn hình. Thông báo này thường mô tả nguyên nhân của lỗi và có thể cung cấp hướng dẫn hoặc liên kết để người dùng tham khảo.
 • Biểu tượng hoặc biểu tượng “mất an toàn”: Trình duyệt có thể hiển thị biểu tượng “mất an toàn” trong thanh địa chỉ hoặc các biểu tượng khác để chỉ ra rằng kết nối không an toàn. Điều này có thể là dấu hiệu của lỗi SSL Connection Error.
 • Màn hình cảnh báo an ninh: Một số trình duyệt có thể hiển thị màn hình cảnh báo an ninh khi phát hiện lỗi SSL. Điều này có thể bao gồm cảnh báo về rủi ro an ninh hoặc mô tả nguyên nhân lỗi.
 • Mã lỗi trang web: Trang web cũng có thể hiển thị mã lỗi cụ thể hoặc thông điệp lỗi trực tiếp trên trang web của họ, giúp người dùng hiểu được tình trạng xảy ra.
 • Mất kết nối an toàn: Trong một số trường hợp, trình duyệt có thể hiển thị rằng kết nối không an toàn hoặc không thể xác nhận tính đáng tin cậy của trang web.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi SSL Connection Error?

 

Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi này – nhưng chủ yếu có thể kể đến như:

 • Chứng chỉ SSL hết hạn hoặc không hợp lệ: Chứng chỉ SSL có thời hạn và nếu đã hết hạn hoặc không được cấp phép, trình duyệt sẽ hiển thị lỗi SSL Connection Error.
 • Sự không phù hợp giữa phiên bản SSL/TLS: Máy khách và máy chủ cần hỗ trợ cùng một phiên bản SSL hoặc TLS để thiết lập kết nối an toàn. Nếu có sự không phù hợp giữa các phiên bản này, lỗi sẽ xảy ra.
 • Lỗi cấu hình SSL/TLS trên máy chủ: Cấu hình SSL/TLS trên máy chủ có thể không chính xác hoặc không đáp ứng đúng yêu cầu của trình duyệt.
 • Chứng chỉ SSL không được tin tưởng: Nếu chứng chỉ SSL của máy chủ không được trình duyệt tin tưởng hoặc nó không nằm trong danh sách đáng tin cậy, lỗi có thể xảy ra.
 • Tường lửa hoặc phần mềm an ninh gặp vấn đề: Các tường lửa hoặc phần mềm an ninh có thể chặn kết nối an toàn, gây ra lỗi SSL Connection Error.
 • Thiếu hỗ trợ SSL/TLS trên trình duyệt: Trình duyệt không hỗ trợ phiên bản cụ thể của SSL hoặc TLS mà trang web yêu cầu.
 • Sự cố mạng: Sự cố trong mạng cũng có thể gây ra lỗi SSL Connection Error.
 • Lỗi cấu hình đáng tin cậy: Cấu hình đáng tin cậy của trình duyệt không nhận diện đúng chứng chỉ SSL hoặc trang web không được liệt kê trong danh sách đáng tin cậy.

3. Cách fix lỗi SSL Connection Error?

 

Một số cách đơn giản bạn có thể thử ngay đó là:

– Kiểm tra thời gian và ngày trên máy tính: Đảm bảo rằng thời gian và ngày trên máy tính của bạn đang được đặt đúng. Nếu máy tính của bạn có thời gian không chính xác, chứng chỉ SSL có thể không được xác nhận đúng.

– Kiểm tra kết nối Internet: Đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet ổn định và không có vấn đề mạng nào gây ra sự cố.

– Kiểm tra thiết lập Proxy: Nếu bạn sử dụng proxy, kiểm tra cấu hình và xem xét xem nó có tạo ra xung đột với kết nối an toàn hay không. Thử tắt proxy để kiểm tra xem vấn đề có giải quyết không.

– Sử dụng trình duyệt khác: Thử mở trang web trên một trình duyệt khác để xác định liệu lỗi có xuất hiện trên mọi trình duyệt hay chỉ là trên một trình duyệt cụ thể.

– Xác nhận rằng trang web là đáng tin cậy: Nếu bạn tin tưởng vào trang web nhưng gặp lỗi này, thử làm mới trang hoặc thử lại sau một khoảng thời gian ngắn.

– Kiểm tra chứng chỉ SSL: Kiểm tra chứng chỉ SSL của trang web để đảm bảo rằng nó không hết hạn và là chứng chỉ hợp lệ.

– Kiểm tra cấu hình đáng tin cậy của trình duyệt: Xem xét cài đặt đáng tin cậy của trình duyệt để đảm bảo rằng trang web không bị chặn vô tình.

– Cập nhật trình duyệt: Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt. Cập nhật trình duyệt có thể giúp khắc phục các vấn đề bảo mật.

– Thử nghiệm trên thiết bị hoặc mạng khác: Nếu có thể, thử mở trang web trên một thiết bị hoặc mạng khác để xác định liệu lỗi có xuất hiện ở mọi nơi hay không.

– Liên hệ với quản trị trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet: Nếu tất cả các bước trên không giúp đỡ, bạn có thể liên hệ với quản trị trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet để có sự hỗ trợ.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment