SSL Meaning là gì? Định nghĩa & Ý nghĩa SSL

  1. SSL là gì? SSL là viết tắt của “Secure Sockets Layer” (Lớp ổn định an toàn), một giao thức bảo mật được sử dụng để bảo vệ dữ liệu truyền qua mạng Internet. SSL được sử dụng để tạo một kết nối mật giữa máy tính của người dùng và máy chủ web, giúp đảm bảo rằng thông tin được truyền đi qua mạng được mã hóa và an toàn khỏi bị đánh cắp hoặc sửa đổi bởi các kẻ tấn công. SSL hiện đã được thay thế…

Read More