Tìm hiểu giao thức ssl dùng để làm gì?

 

1. Giao thức ssl dùng để làm gì?

Giao thức SSL (Secure Sockets Layer) được sử dụng để cung cấp một kết nối bảo mật giữa máy chủ và trình duyệt web hoặc ứng dụng khách. Dưới đây là một số mục đích chính của SSL: Sau đây là một số mục đích của giao thức SSL?

  • Bảo vệ dữ liệu: SSL mã hóa dữ liệu được truyền giữa máy chủ và trình duyệt, giúp ngăn chặn bất kỳ ai đánh cắp thông tin trung gian.
  • Xác thực máy chủ: SSL giúp trình duyệt xác minh rằng máy chủ mà nó đang giao tiếp với là thực sự máy chủ đích thực mà trình duyệt mong muốn kết nối, không phải là một máy chủ giả mạo.
  • Xác thực khách hàng (tùy chọn): SSL cũng có thể được sử dụng để xác thực khách hàng, đặc biệt là trong các ứng dụng nơi yêu cầu đăng nhập hoặc giao dịch tài chính.
  • Bảo vệ quyền riêng tư: Bằng cách mã hóa dữ liệu truyền qua Internet, SSL đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, không bị lộ ra ngoài mạng.
  • Giảm nguy cơ tấn công Man-in-the-middle (MITM): SSL giúp ngăn chặn các cuộc tấn công MITM bằng cách mã hóa dữ liệu trên đường truyền, đồng thời cung cấp cơ chế xác thực để đảm bảo tính toàn vẹn và uy tín của dữ liệu.

2. Cách thức hoạt động của giao thức bảo mật ssl?

Bắt đầu kết nối: Khi một trình duyệt hoặc ứng dụng khách cố gắng kết nối đến một máy chủ, nó gửi yêu cầu kết nối đến máy chủ đó.

Sự kiện Handshake: Sau khi yêu cầu kết nối được gửi, một quá trình gọi là “handshake” (giao tiếp bắt đầu) bắt đầu. Trong quá trình này, máy chủ và trình duyệt hoặc ứng dụng khách sẽ trao đổi thông tin với nhau để thiết lập một kết nối bảo mật. Quá trình này bao gồm các bước sau:

  •  Xác thực máy chủ: Máy chủ gửi một chứng chỉ SSL cho trình duyệt hoặc ứng dụng khách. Chứng chỉ này chứa thông tin về máy chủ và được ký bằng một khóa riêng biệt.
  • Xác thực khóa công cộng: Trình duyệt hoặc ứng dụng khách kiểm tra chứng chỉ SSL và xác nhận rằng nó được ký bằng một khóa riêng biệt đã được tin tưởng từ một tổ chức chứng thực.
  • Tạo khóa phiên: Trình duyệt hoặc ứng dụng khách sử dụng thông tin từ chứng chỉ SSL để tạo một khóa phiên mới. Khóa phiên này sẽ được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong suốt kết nối SSL.
  • Mã hóa thông điệp: Sau khi đã thiết lập khóa phiên, trình duyệt hoặc ứng dụng khách sẽ sử dụng khóa này để mã hóa các thông điệp trước khi gửi chúng đến máy chủ.

Truyền dữ liệu bảo mật: Khi kết nối SSL đã được thiết lập, dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt hoặc ứng dụng khách sẽ được truyền đi dưới dạng mã hóa, bảo vệ chúng khỏi việc bị đánh cắp hoặc sửa đổi.

Kết thúc kết nối: Sau khi giao tiếp hoàn tất, kết nối SSL có thể được đóng lại hoặc giữ mở để sử dụng cho các truy cập sau.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment