Cách xử lý lỗi: could not establish trust relationship for the ssl/tls secure channel

1. Lỗi could not establish trust relationship for the ssl/tls secure channel là gì?

– “Lỗi could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel” là một thông báo lỗi xuất hiện khi một ứng dụng hoặc máy chủ cố gắng thiết lập kết nối bảo mật sử dụng SSL/TLS, nhưng không thể xác định được tính tin cậy của chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi could not establish trust relationship for the ssl/tls secure channel?

 • Tường lửa hoặc proxy
 • Tính khả dụng của mật mã TLS/SSL
 • Chứng chỉ SSL/TLS hết hạn
 • Lỗi trong quá trình trao đổi mã hóa

3. Cách fix lỗi could not establish trust relationship for the ssl/tls secure channel?

Cách 1: Trên Microsoft Windows
 • Mở Bảng điều khiển quản lý Microsoft (Start –> Run –> mmc.exe);
 • Chọn File –> Add/Remove Snap-in
 • Trong tab Standalone, chọn Add;
 • Chọn Certificates snap-in, và click vào Add;
 • Trong trình hướng dẫn, chọn Computer Account >> Local Computer >> Finish.  Nhấn Kết thúc.
 • Đóng hộp thoại Add/Remove Snap-in dialog;
 • Điều hướng đến Certificates (Local Computer)
 • Chọn store để import:
 • Nếu bạn có chứng chỉ Root CA cho công ty đã cấp chứng chỉ >>  Cơ quan chứng nhận gốc đáng tin cậy;
 • Nếu bạn có chứng chỉ cho chính máy chủ, hãy chọn Người khác
 • Nhấp chuột phải vào store và chọn All Tasks –> Import
 • Làm theo hướng dẫn và cung cấp tệp chứng chỉ bạn có;
Cách 2:

Bạn có thể thử đoạn mã sau để khắc phục vấn đề này:

System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = (senderX, certificate, chain, sslPolicyErrors) => { return true; }; 

3. Kết luận:

OK vậy là đã xong trên đây là cách xử lý lỗi: could not establish trust relationship for the ssl/tls secure channel – chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment