Các loại xác thực được sử dụng khi lấy chứng chỉ SSL

1. Domain Validation (DV) Tất cả các chứng chỉ phải tuân theo quy trình xác thực tên miền được sử dụng để xác nhận quyền sở hữu tên miền. 3 phương pháp xác thực có sẵn. 2. Xác thực qua email Bạn sẽ nhận được một email đến hộp thư quản trị của miền của bạn với một mã xác nhận và liên kết duy nhất. Theo liên kết và nhập mã duy nhất này để vượt qua xác thực. Địa chỉ email được phép: admin@<your domain> administrator@<your domain> webmaster@<your domain> hostmaster@<your…

Read More