Lỗi ssl_error_handshake_failure_alert và cách fix

Lỗi SSL khá phổ biến đối với một trang web phải xác minh tính hợp pháp của người dùng truy cập nó. Tất cả các trình duyệt chính (Firefox, Chrome, Edge, v.v.) đều hiển thị lỗi trên tất cả các hệ điều hành máy tính để bàn chính (Windows, Mac, Linux, v.v.). Thông thường, loại thông báo sau được hiển thị: 1. Nguyên nhân chính gây ra lỗi: Dữ liệu trình duyệt bị hỏng : Nếu dữ liệu của trình duyệt (cookie, bộ nhớ cache, v.v.) bị hỏng thì có thể không…

Read More