SSL so với TLS: Ai giành được danh hiệu ‘BẢO MẬT NHẤT’?

1. SSL và TLS được sử dụng để làm gì? Lớp cổng bảo mật (SSL) bảo vệ dữ liệu được truyền từ trình duyệt web đến máy chủ. Bằng cách này, SSL đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được truyền giữa máy chủ web và trình duyệt vẫn riêng tư và an toàn. Giao thức Bảo mật lớp truyền tải (TLS) cung cấp bảo mật ở lớp truyền tải. Giao thức này được bắt nguồn từ Lớp cổng bảo mật (SSL). TLS ngăn các bên thứ ba nghe trộm hoặc giả mạo tin nhắn. 2. Lịch…

Read More

Let’s Encrypt sẽ thu hồi danh sách các chứng chỉ được cấp sai

Chú ý! Let’s Encrypt đang thu hồi khoảng 2 triệu chứng chỉ HTTPS. Trang web của bạn có sử dụng chứng chỉ Let’s Encrypt không? Trang web của bạn có thể hiển thị lỗi này nếu chứng chỉ của bạn bị thu hồi. 1. Tại sao chúng ta đã mã hóa chứng chỉ HTTPS bị thu hồi? Do chứng chỉ SSL / TLS được cấp không đúng cách, Let’s Encrypt, một tổ chức phi lợi nhuận giúp mọi người có được chứng chỉ miễn phí có kế hoạch thu hồi một…

Read More