Microsoft Teams đã ngừng hoạt động do chứng chỉ hết hạn

Sáng nay, Microsoft Teams đã ngừng hoạt động trong vài giờ và có vẻ như Microsoft dường như đã quên gia hạn chứng chỉ SSL, chứng chỉ này cho phép kết nối an toàn giữa trình duyệt web và máy chủ web. Do đó, ứng dụng cho người dùng biết rằng nó không thể thiết lập kết nối HTTPS với máy chủ của Microsoft. Thật kỳ lạ khi Microsoft lại quên gia hạn một chứng chỉ xác thực quan trọng và đó là thời điểm thô lỗ, vì rất nhiều…

Read More