Mã lỗi ssl_error_unsupported_version và cách fix

 

1. Lỗi ssl_error_unsupported_version là gì?

Lỗi ssl_error_unsupported_version xuất hiện khi trình duyệt của bạn gặp vấn đề với phiên bản SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) mà trang web đang sử dụng để bảo vệ kết nối. Thường thì lỗi này xuất hiện khi trang web đang yêu cầu sử dụng một phiên bản SSL hoặc TLS mà trình duyệt không hỗ trợ hoặc đã bị tắt.

2. Cách fix Mã lỗi ssl_error_unsupported_version?

 

Cách 1:
  1. Gõ “about:config” vào thanh địa chỉ trình duyệt firefox
  2. Bạn sẽ đến trang “Proceed with Caution”, nhấp vào “Accept Risk and Continue”
  3. Trên search preference name, hãy nhập “security.tls.version.min”
  4. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ngay bên cạnh kết quả tìm kiếm và thay đổi số 0 trong hộp thành “1”
  5. Mở một tab mới và thử mở lại trang web.
Cách 2:
  1. Mở trình duyệt Firefox và điều hướng đến Tùy chọn > Chung > Network Proxy> Setting
  2. Tại đây bạn sẽ tìm thấy một số tùy chọn liên quan đến cài đặt giao thức TLS.
  3. Tiếp theo, chọn tùy chọn có nội dung Bật giao thức TLS 1.0, 1.1 và 1.2 cho kết nối an toàn (được khuyến nghị) và nhấp vào OK.

3. Kết luận:

OK trên đây là những cách để Fix ssl_error_unsupported_version – chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment