Cách cài đặt SSL do CA cấp (không tự ký) cho các dịch vụ cPanel

Để có SSL trước tiên, chúng ta sẽ cần tạo CSR (Certificate Signing Request) cho server’s của máy chủ. IE: host.domain.com

1. Đăng nhập vào WHM và cấp CSR server’s Hostname.

2. Bây giờ bạn đã có CSR, hãy đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp chứng chỉ SSL của bạn và cung cấp CSR. Lưu ý – Mỗi nhà cung cấp SSL có cổng khác nhau, vì vậy bạn phải làm theo các bước tùy theo nhà cung cấp để lấy SSL. Nhà cung cấp SSL của bạn sẽ gửi cho bạn chứng chỉ SSL dựa trên CSR qua thư.

3. Khi bạn nhận được SSL, hãy quay lại WHM  tìm kiếm phần “Service Configuration và nhấp vào “Manage Service SSL certificates”

4. Chọn tất cả các dịch vụ mà bạn cần cài đặt certificate, và dán chứng chỉ vào phần Certificate section.

5. Sao chép và dán CSR, CSR, Private Key đã lưu trước đó vào các cửa sổ tương ứng.

6. Bây giờ hãy nhấp vào Instalvà chứng chỉ SSL sẽ được cài đặt.

7. Sau khi hoàn tất cài đặt, nó sẽ nhắc khởi động lại dịch vụ cPanel, vì vậy chỉ cần nhấp vào nút Proceed là được.

8. Ở giai đoạn này, bạn đã cài đặt thành công chứng chỉ ssl đáng tin cậy trong bảng WHM của mình. Để xác minh điều đó, hãy điều hướng đến Home » Service Configuration » Manage Service SSL Certificates và nhấp vào liên kết Chi tiết chứng chỉ trong mỗi dịch vụ và xem chi tiết.

OK như vậy là đã hoàn thành- chúc các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment