Cách bật hỗ trợ SSL cho trang web trong Plesk 12

 

Bước 1: Đầu tiên, đăng nhập vào Plesk với tư cách là người dùng quản trị bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Bước 2: Ở bảng điều khiển bên trái, trong phần Hosting Services, nhấp vào Domain. Điều này sẽ hiển thị cho bạn tất cả các tên miền được lưu trữ trên máy chủ.

Trang tổng quan Plesk đánh dấu tùy chọn "Miền" bên dưới phần "Dịch vụ lưu trữ".
Bước 3: Bây giờ, hãy nhấp vào trang web hoặc tên miền bạn muốn bật hỗ trợ SSL.

Màn hình tên miền đánh dấu một tên miền mẫu từ danh sách các tên miền có sẵn.

Bước 4: Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào tùy chọn có nhãn Hosting Setting. Thao tác này sẽ hiển thị một màn hình mới.

Trang tổng quan hiển thị miền mẫu đã chọn và đánh dấu tùy chọn "Cài đặt Lưu trữ".
Bước 5: Bây giờ, trong phần Security , hãy tìm và bật tùy chọn SSL support. Trong menu thả xuống bên cạnh Certificate, hãy chọn tùy chọn Not selected. Điều này sẽ cho phép chủ sở hữu trang web cài đặt chứng chỉ SSL của riêng họ.

Phần bảo mật của màn hình Cài đặt Lưu trữ, làm nổi bật tùy chọn hỗ trợ SSL
Bước 6: Sau đó cuộn xuống và nhấp vào OK để lưu các thay đổi của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment