Lỗi can connect to ssl vpn tunnel server

1. Tại sao Ssl Vpn không kết nối?

Kiểm tra cài đặt SSL VPN bằng cách truy cập VPN, sau đó nhấp vào Cài đặt SSL VPN. Xác minh rằng cổng SSL VPN được chỉ định cho máy tính của bạn là chính xác. Đảm bảo rằng máy chủ được phép kết nối từ quyền truy cập bị hạn chế để nó không can thiệp vào cài đặt tường lửa.

2. Làm cách nào để kết nối với Fortinet Ssl Vpn?

 • Nhấp vào VPN > Cài đặt SSL-VPN để thay đổi cài đặt VPN của bạn.
 • wan1 nên được chọn nếu yêu cầu nghe trên các giao diện.
 • Bắt đầu và nghe tại 10443.
 • Ngoài việc hạn chế quyền truy cập, hãy chọn Hạn chế quyền truy cập và thêm địa chỉ của máy chủ mà VPN này có thể kết nối.
 • Chọn Chứng chỉ máy chủ sẽ giúp truy cập máy chủ của bạn dễ dàng hơn.

3. Tại sao VPN được kết nối nhưng không hoạt động?

Sự cố cấu hình DNS là một trong những lý do phổ biến nhất khiến VPN không hoạt động. Truyền phát tất cả nội dung của bạn qua internet với tốc độ nhanh nhất có thể. Đảm bảo rằng mạng của bạn an toàn và các thiết bị của bạn hoạt động cùng nhau hiệu quả.

4. Làm cách nào để khắc phục sự cố Fortigate Ssl Vpn?

 • Để thay đổi cài đặt cho tệp của bạn, hãy đi tới Tệp > Cài đặt.
 • Phần Ghi nhật ký cho phép bạn xuất nhật ký của mình.
 • Chọn Gỡ lỗi ở cấp Nhật ký trước khi bạn có thể chọn Xóa nhật ký.
 • Kết nối với VPN có thể hữu ích.
 • Tùy chọn Xuất nhật ký nên được chọn khi kết nối của bạn không thành công.

5. Ssl Tunnel là gì?

SSL VPN phục vụ hai chức năng: truy cập từ xa an toàn qua cổng web cũng như truy cập cấp mạng thông qua đường hầm được mã hóa SSL giữa các điểm cuối và chính các tổ chức. Với SSL VPN, bảo mật dữ liệu được đảm bảo và quyền riêng tư được bảo vệ. Phần lớn SSL VPN cũng cung cấp nhiều cơ chế xác thực, thường thông qua một điểm liên hệ duy nhất.

Phải Làm Gì Khi Vpn Không Kết Nối?
 • Hãy chắc chắn rằng kết nối internet của bạn đang hoạt động bình thường.
 • Xác minh thông tin đăng nhập của bạn bằng cách đăng nhập.
 • Đảm bảo rằng bạn đang kết nối chính xác với máy chủ VPN.
 • Bạn có thể cần phải khởi động lại phần mềm VPN hoặc trình cắm trình duyệt của mình….
 • Đảm bảo phần mềm VPN của bạn được cập nhật.
 • Đảm bảo trình duyệt của bạn được cập nhật…
 • Tải gói phần mềm VPN mới nhất và cài đặt lại.
Draytek Vpn sử dụng cổng nào?

Sử dụng bộ định tuyến draytek , SSL VPN được lập trình để sử dụng cổng TCP 443; nếu một mạng muốn chuyển tiếp lưu lượng qua TCP (SMTP) tới một máy chủ nội bộ, cổng SSL VPN của bộ định tuyến sẽ phải được thay đổi để lưu lượng TCP có thể đến được máy chủ.

4. Tại sao Sophos Vpn không kết nối?

Trong VPN > SSL VPN (truy cập từ xa), Truy cập đường hầm > Tài nguyên mạng được phép, không thể truy cập cổng WAN của Tường lửa Sophos. Khi được bật, máy khách SSL VPN sẽ ngắt kết nối thường xuyên hơn nếu được phép. Xin lưu ý rằng việc gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng khách truy cập từ xa của SSLVPN là biện pháp cuối cùng.

5. Làm cách nào để kết nối với Sophos Ssl Vpn?

 • Mở ứng dụng khách Sophos Connect trên điểm cuối của bạn trong khay Windows và nhấp vào Nhập kết nối sau khi ứng dụng khách đã được tạo.
 • Để chọn tùy chọn này, bấm vào.
 • Tham gia tại lần nhấp này bằng cách nhấp vào Kết nối.

6. Làm cách nào để kết nối với Forticlient Ssl Vpn?

 • Chuyển đến tab Cấu hình VPN trên tab Truy cập từ xa.
 • Bạn sẽ có thể thấy các cài đặt cho SSL-VPN: Tên kết nối. Sự mô tả. (Tùy chọn) Thêm mô tả kết nối. Cổng từ xa.
 • Kết nối VPN sẽ được lưu nếu bạn nhấp vào Lưu.

7. Tại sao Forticlient Vpn không kết nối?

Nếu trình duyệt của bạn không có TLS 1 thì hãy xác minh trường hợp đó. 1, TLS 1. TLS 1.1 được giới thiệu và 2 là giao thức kế nhiệm. Có ba cài đặt để kích hoạt. Kết nối FortiGate có thể được khắc phục sự cố. Kích hoạt cài đặt bảo mật IE trong tùy chọn Internet IE -> Nâng cao > Bảo mật sẽ đảm bảo rằng TLS 1 được sử dụng. Để sử dụng TLS, hãy bắt đầu bằng 1 và tiếp theo bằng cách sử dụng 1. Nếu bạn bật tùy chọn thứ hai, bạn sẽ nhận được hai. Nếu bạn muốn sử dụng SSL VPN thì hãy kiểm tra xem các mạng riêng ảo có cung cấp địa chỉ IP miễn phí không.

8. Làm cách nào để sử dụng quyền truy cập từ xa Vpn của Forticlient?

 • Bạn sẽ cần cài đặt lại Forticlient trước khi khởi động lại PC.
 • Bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trên màn hình nền, bạn sẽ có thể chọn truy cập từ xa.
 • Chọn cấu hình VPN là bước tiếp theo.
 • Chọn một trong các loại VPN: SSL VPN, IPSec VPN.
 • Bạn sẽ cần nhập thông tin và nhấp vào OK sau khi hoàn tất.
 • Mở rộng và khôi phục quyền truy cập vào ứng dụng thông qua mật khẩu dài hạn.
 • Bạn cũng có thể kết nối bằng cách nhấp vào nút kết nối

9. Lỗi trong Forticlient Vpn là gì?

Nếu một trong hai điều này là đúng, ứng dụng máy tính để bàn FortiClient sẽ được định cấu hình không chính xác. Tường lửa không thể cấu hình bằng cách chặn thiết bị mạng gia đình (bộ định tuyến hoặc ISP).

10. Cách kiểm tra đăng nhập Ssl Vpn Fortigate?

 • Ghi nhật ký sự kiện cho VPN. Đơn vị FortiGate có thể được cấu hình để ghi lại các sự kiện VPN.
 • Đăng nhập các sự kiện thông qua VPN.
 • Chọn Nhật ký & Báo cáo > Cài đặt Nhật ký từ cửa sổ Nhật ký & Báo cáo.
 • Chọn tùy chọn sự kiện hoạt động VPN là một nơi tốt để bắt đầu.
 • Nhấp vào Áp dụng.
 • Nhật ký của các sự kiện có thể được xem trên trang này.
 • Nhật ký > Báo cáo > Sự kiện VPN có thể được tìm thấy trong tab Chung.
 • Để đăng nhập, hãy chọn vị trí của mục Nhật ký.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment