Hướng dẫn thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL

Có nhiều trường hợp khác nhau trong đó bạn có thể muốn thay đổi chứng chỉ SSL hoặc thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL.

Trong bài viết này, ssl.vn sẽ giải thích các vấn đề thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL .

Khi nào tôi nên thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL?

Bạn nên thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL trong các tình huống sau.

  • Hỗ trợ kém : Nhà cung cấp chứng chỉ SSL tốt thường hoạt động 24/7 và có hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn không thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề, bạn nên thay đổi nhà cung cấp SSL. 
  • Công cụ quản lý chứng chỉ : Nhà cung cấp chứng chỉ SSL hiện tại của bạn có cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một giải pháp tập trung cho tất cả các chứng chỉ, thanh toán và quản lý của bạn không? Nó có cho phép bạn thiết lập một số điểm truy cập cho các thực thể khác nhau trong tổ chức của mình không? Nếu không, bạn nên thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL. 
  • Thời hạn xác nhận : Nhà cung cấp SSL tốt sẽ cấp chứng chỉ DV và OV của bạn trong vòng vài phút. Nếu bạn mất nhiều thời gian hơn, hãy xem xét thay đổi nhà cung cấp của bạn. 
  • Chi phí : Các nhà cung cấp chứng chỉ SSL khác nhau cung cấp các chi phí SSL khác nhau.

Thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL sẽ khiến tôi mất thêm tiền?

Thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL sẽ không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hiệu suất trang web của bạn vì một số lý do.

Chứng chỉ SSL hiện tại của bạn sẽ hoạt động trong suốt thời gian dự định ban đầu. Như vậy, bạn có thể giữ cho nó được cài đặt ngay cả khi bạn mua chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp mới và chỉ gỡ cài đặt chứng chỉ cũ sau khi chứng chỉ mới được cài đặt. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một sự chuyển tiếp liền mạch giữa các nhà cung cấp chứng chỉ SSL.

Có thể có chứng chỉ từ nhiều nhà cung cấp chứng chỉ SSL cùng một lúc. Như vậy, mua chứng chỉ mới không có nghĩa là chứng chỉ cũ của bạn sẽ bị thu hồi.

Về cơ bản, toàn bộ quá trình thay đổi nhà cung cấp chứng chỉ SSL là tức thời. Yêu cầu CSR, lấy chứng chỉ mới, cài đặt chứng chỉ mới và sau đó gỡ cài đặt chứng chỉ cũ. Quá trình này hoàn toàn liền mạch và vô hình với bất kỳ ai khác ngoài bạn.

Điều duy nhất bạn phải quan tâm là thời gian cấp giấy chứng nhận mới. Một số chứng chỉ SSL được cấp trong vài phút trong khi một số chứng chỉ EV cũng có thể mất vài ngày. Không gỡ cài đặt chứng chỉ SSL trước đó cho đến khi chứng chỉ mới của bạn được cấp và cài đặt.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment