Sửa lỗi SSL peer shut down incorrectly android studio

1. Nguyên nhân gây ra lỗi SSL peer shut down incorrectly android studio? Lỗi “ERROR: SSL peer shut down wrong” xuất hiện khi Android Studio lần đầu tiên được cài đặt và tạo dự án. Điều này là do lỗi xảy ra khi Android Studio tải xuống tệp “gradle-4.10.1-all.zip”. Nguyên nhân của lỗi là Công cụ studio không hỗ trợ các yêu cầu https, các loại URL sau: https \: //services.gradle.org/distributions/gradle-4.10.1-all.zip * Hình ảnh lỗi SSL peer shut down incorrectly android studio Đó có thể là sự cố chứng chỉ, tôi đã…

Read More

Fix lỗi “SSL proxying not enabled for this host enable in proxy settings ssl locations”

1. Tình trạng lỗi “SSL proxying not enabled for this host enable in proxy settings ssl locations” Hiện trạng lỗi dễ dàng bạn có thể nhận ra đó là  Charles Proxy không thể phản hồi khi gỡ lỗi ứng dụng. 2. Cách Fix lỗi “SSL proxying not enabled for this host enable in proxy settings ssl locations” Phải xác định cụ thể tên máy chủ mà bạn muốn bật SSL Proxying. Danh sách nằm trong tab Cài đặt proxy, SSL. Nếu bạn đang muốn chỉ giám sát một số miền…

Read More

Cách sửa lỗi “SSL received a record that exceeded the maximum permissible length”

1. Nguyên nhân gây ra lỗi SSL received a record that exceeded the maximum permissible length? – Lỗi này cũng xảy ra khi bạn đã bật mô-đun SSL (ví dụ: bạn đã chạy a2enmod ssl) nhưng chưa bật bất kỳ mục nhập trang web SSL nào (tức là bạn chưa chạy ví dụ a2ensite default-ssl). – Lỗi này cũng hiển thị khi Firefox không được định cấu hình đúng cho SSL. 2. Cách sửa lỗi “SSL received a record that exceeded the maximum permissible length” Bạn có thể thử cách…

Read More

Cấu hình SSL của Ruby on Rails

Michael Gorsuch đăng bài về cách nhanh chóng thiết lập ứng dụng Ruby on Rails của bạn để sử dụng SSL. I was trying to think up the “Ruby Way” to add SSL support to AreYouHiring.com for credit card payments. I surprised myself with this one. Assuming that you already have an SSL cert installed for your app, add the following to your application.rb under app/controllers: def require_ssl redirect_to :protocol => “https://” unless (request.ssl? or local_request?) end Now, we just need to add a before_filter for the actions that need it. I opened up my Job…

Read More

Microsoft Teams đã ngừng hoạt động do chứng chỉ hết hạn

Sáng nay, Microsoft Teams đã ngừng hoạt động trong vài giờ và có vẻ như Microsoft dường như đã quên gia hạn chứng chỉ SSL, chứng chỉ này cho phép kết nối an toàn giữa trình duyệt web và máy chủ web. Do đó, ứng dụng cho người dùng biết rằng nó không thể thiết lập kết nối HTTPS với máy chủ của Microsoft. Thật kỳ lạ khi Microsoft lại quên gia hạn một chứng chỉ xác thực quan trọng và đó là thời điểm thô lỗ, vì rất nhiều…

Read More

Hàng chục nghìn chứng chỉ GoDaddy sẽ bị Break trong macOS 11.4 và iOS 14.6

MacOS 11.4 và iOS 14.6 áp đặt một số yêu cầu mới đối với chứng chỉ SSL được cấp vào hoặc sau ngày 21 tháng 4 năm 2021. Thật không may, một số tổ chức cung cấp chứng chỉ, cụ thể là GoDaddy, GlobalSign, Certigna và WidePoint, đã nhầm lẫn và cấp hàng chục nghìn chứng chỉ không tuân thủ từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 sẽ không hoạt động trong macOS 11.4 và iOS 14.6 (Safari sẽ hiển thị “This Connection is Not Private”). Nếu…

Read More

Khắc phục lỗ hổng DoS trong OpenSSL 1.1.1i

Dự án OpenSSL đã đưa ra Lời khuyên bảo mật vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, cảnh báo người dùng về lỗ hổng bảo mật mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản OpenSSL 1.0.2 và 1.1.1 trước phiên bản 1.1.1i . Lỗ hổng này có thể bị kẻ tấn công khai thác trong một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS): The X.509 GeneralName type is a generic type for representing different types of names. One of those name types is known as…

Read More

Chữ ký kỹ thuật số hoạt động như thế nào? Nhìn lại cách hoạt động của Chữ ký PKI

Chữ ký điện tử giúp bạn chứng minh điều gì đó (chẳng hạn như email, tệp hoặc tệp thực thi) là hợp pháp và không giả mạo. Bài viết này SSL.VN sẽ phân tích cách hoạt động của chữ ký điện tử để bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin liên lạc, dữ liệu và phần mềm của tổ chức bạn. Dữ liệu tháng 7 năm 2021 của Netskope cho thấy phần mềm độc hại được phân phối qua cloud đã đạt đến mức thiết lập kỷ lục mới.…

Read More