Cách sửa lỗi Unable to establish SSL Connection?

1. Lỗi Unable to establish SSL Connection là gì?

“Unable to establish SSL Connection” là một lỗi xảy ra khi một chương trình không thể thiết lập một kết nối an toàn với một máy chủ sử dụng giao thức SSL (Secure Socket Layer). Điều này có thể xảy ra vì một số lý do như sai cấu hình SSL, chứng chỉ số hoặc thiết bị mạng cấm kết nối.

Vấn đề này có thể do một số lý do khác như firewall hoặc bảo mật mạng cấm kết nối, sự cố với máy chủ SSL hoặc chứng chỉ SSL không hợp lệ. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phải kiểm tra cấu hình mạng và SSL, cập nhật phần mềm và chứng chỉ, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ máy chủ để nhận hỗ trợ.

2. Cách sửa lỗi Unable to establish SSL Connection?

Có một số cách sửa lỗi “Unable to establish SSL Connection” như sau:

  • Kiểm tra kết nối Internet: Hãy chắc chắn rằng bạn có kết nối Internet tốt và không có bất kỳ tường lửa hoặc firewall nào chặn kết nối.
  • Cập nhật trình duyệt: Hãy kiểm tra phiên bản trình duyệt của bạn và cập nhật nếu cần thiết để đảm bảo tính tương thích với trang web.
  • Thử trang web khác: Hãy thử mở trang web khác để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có thể kết nối đến Internet hay không.
  • Xóa bộ nhớ cache và cookie: Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt có thể giúp sửa lỗi.
  • Thử với kết nối Internet khác: Thử truy cập trang web bằng kết nối Internet khác để xác định xem có phải lỗi kết nối Internet hay không.
  • Cập nhật hệ điều hành: Cập nhật hệ điều hành của bạn đến phiên bản mới nhất để tránh lỗi SSL.
  • Thử truy cập trang web để chế độ an toàn: Thử truy cập trang web bằng chế độ an toàn của trình duyệt để tránh các lỗi SSL do phần mềm bảo mật.
  • Tắt các phần mềm bảo mật: Tắt tất cả các phần mềm bảo mật (ví dụ như firewall, antivirus) trong khi truy cập trang web để xác định xem có phải lỗi do phần mềm bảo mật hay không.
  • Kiểm tra cấu hình mạng và SSL: Hãy kiểm tra lại cấu hình mạng và SSL để xem có sai sót gì hay không.

Nếu vẫn không sửa được lỗi, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên máy chủ để được hỗ trợ thêm.

>>> Hướng dẫn sửa lỗi ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment