Cách sửa lỗi not secure trên chrome?

1. Lỗi not secure trên chrome là gì?

Trang web của bạn có tự động mở phiên bản http thay vì https và hiển thị thông báo Không bảo mật trên thanh địa chỉ không?

We provide free Let’s Encrypt SSL/TLS certificates for all domains, which means that your website should be https compliant and shouldn’t be marked as “Not Secure”.

Kể từ khi phát hành Chrome 68 vào tháng 7 năm 2018, Google Chrome đánh dấu tất cả các trang web http  là “ Không an toàn ”. Khi nhấp vào  biểu tượng  (thông tin) , sẽ không có tham chiếu đến chứng chỉ và trang web được coi là không có chứng chỉ SSL/TLS được liên kết với tên miền.

Chrome hiện đánh dấu các trang web được mã hóa https bằng biểu tượng khóa . Khi nhấp vào biểu tượng khóa, bảng thông tin sẽ hiển thị rằng chứng chỉ hợp lệ đang hoạt động.

http là giao thức cũ hơn qua đó dữ liệu được gửi giữa trình duyệt của bạn và máy chủ trang web. https là phiên bản mới hơn, an toàn hơn của http, theo đó tất cả giao tiếp giữa trình duyệt của bạn và trang web đều được mã hóa.

2. Cách sửa lỗi not secure trên chrome?

Có những cách chính bạn người ta thường xuyên sẽ làm đó là:

  1. Cập nhật website của bạn đến giao thức bảo mật HTTPS
  2. Sử dụng một plugin bảo mật cho trình duyệt
  3. Xem xét việc sử dụng một dịch vụ SSL (Secure Sockets Layer) để bảo vệ dữ liệu của bạn.
  4. Kiểm tra các tập tin JavaScript và các tập tin tài nguyên khác của trang web để xác định xem có bất kỳ tập tin nào của bạn đang gọi đến một URL HTTP không an toàn.
  5. Sử dụng các tùy chọn bảo mật của trình duyệt, như “Block all HTTP requests”.
  6. Xem xét việc sử dụng một firewall và phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính của bạn từ các mối đe dọa bảo mật khác.
  7. Sử dụng một trình duyệt web được bảo mật cao, chẳng hạn như Mozilla Firefox hoặc Google Chrome.
  8. Đảm bảo rằng phiên bản trình duyệt của bạn là mới nhất và được cập nhật thường xuyên.
  9. Xem xét việc sử dụng một VPN (Virtual Private Network) để bảo vệ kết nối Internet của bạn và tăng cường bảo mật.
  10. Đọc và tuân thủ các quy tắc về bảo mật của trang web và mạng lưới của bạn, bao gồm các quy định về mật khẩu và xác thực.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment