Cách fix lỗi ứng dụng và máy chủ không hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức ssl thông thường

1. Lỗi ứng dụng và máy chủ không hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức SSL thông thường là gì?

Có thể xuất hiện khi bạn cố gắng thiết lập kết nối an toàn thông qua giao thức SSL (Secure Sockets Layer) hoặc phiên bản tiếp theo của nó là TLS (Transport Layer Security), nhưng máy chủ hoặc ứng dụng không hỗ trợ các bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức SSL/TLS được yêu cầu.

Cụ thể, lỗi này thường xảy ra khi bạn cố gắng truy cập một trang web hoặc ứng dụng yêu cầu kết nối an toàn bằng cách sử dụng SSL/TLS để bảo vệ thông tin trong quá trình truyền tải. Nếu máy chủ hoặc ứng dụng của bạn không được cấu hình để hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức SSL/TLS mà trang web hoặc ứng dụng yêu cầu, thì kết nối sẽ thất bại và bạn sẽ nhận được thông báo lỗi tương tự như trên.

2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra lỗi ứng dụng và máy chủ không hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức SSL thông thường

 1. Phiên bản SSL/TLS quá cũ: Nếu ứng dụng hoặc máy chủ sử dụng phiên bản cũ của SSL/TLS không còn được hỗ trợ hoặc coi là không an toàn (như SSL 2.0 hoặc SSL 3.0), các trình duyệt và ứng dụng hiện đại có thể từ chối kết nối đến chúng vì lo ngại về vấn đề bảo mật.
 2. Cấu hình sai hoặc thiếu mã hóa: Nếu máy chủ hoặc ứng dụng không được cấu hình đúng cách để sử dụng bộ mã hóa phù hợp hoặc không có bộ mã hóa nào được cài đặt, việc thiết lập kết nối an toàn sẽ thất bại.
 3. Hết hạn chứng chỉ SSL/TLS: SSL/TLS sử dụng chứng chỉ SSL để xác minh danh tính của máy chủ. Nếu chứng chỉ hết hạn hoặc không hợp lệ, kết nối sẽ không được thiết lập.
 4. Cấu hình tường lửa hoặc proxy: Một tường lửa hoặc proxy không đúng cấu hình có thể gây ra vấn đề với kết nối SSL/TLS, khiến cho thông tin không thể truyền qua chúng.
 5. Không hỗ trợ cả hai phía: Đôi khi, lỗi này có thể do cả ứng dụng và máy chủ không thể tương thích với nhau về phiên bản giao thức hoặc bộ mã hóa.
 6. Bản cập nhật thiếu: Việc không cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng hoặc máy chủ có thể dẫn đến việc thiếu các sửa lỗi bảo mật hoặc tính năng mới của SSL/TLS.

3. Cách fix lỗi ứng dụng và máy chủ không hỗ trợ bộ mã hóa hoặc phiên bản giao thức ssl thông thường?

 • Cập nhật phiên bản SSL/TLS: Kiểm tra và cập nhật phiên bản SSL/TLS trên máy chủ và ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng chúng đang sử dụng phiên bản mới nhất và bảo mật nhất. Hãy đảm bảo rằng bạn không sử dụng các phiên bản cũ bị coi là không an toàn như SSL 2.0 hoặc SSL 3.0.
 • Cấu hình SSL/TLS đúng cách: Đảm bảo rằng máy chủ và ứng dụng của bạn đã được cấu hình chính xác để hỗ trợ các bộ mã hóa và phiên bản giao thức SSL/TLS hiện đại. Xem xét lại cấu hình và chắc chắn rằng tất cả các cài đặt liên quan đến bảo mật và SSL/TLS đều được thiết lập đúng.
 • Kiểm tra chứng chỉ SSL: Kiểm tra xem chứng chỉ SSL/TLS đã được cài đặt trên máy chủ của bạn có hợp lệ và không hết hạn. Chứng chỉ hết hạn có thể gây ra vấn đề trong việc thiết lập kết nối SSL/TLS.
 • Kiểm tra tường lửa và proxy: Nếu bạn đang sử dụng tường lửa hoặc proxy, đảm bảo rằng chúng đã được cấu hình đúng cách để cho phép thông qua lưu lượng SSL/TLS mà không gây cản trở.
 • Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ: Nếu bạn không có quyền truy cập vào cấu hình máy chủ hoặc ứng dụng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc người quản trị hệ thống để thông báo về vấn đề này. Họ có thể cung cấp hỗ trợ về việc cập nhật và cấu hình máy chủ.
 • Cập nhật ứng dụng hoặc máy chủ: Nếu vấn đề là do phiên bản cũ của ứng dụng hoặc máy chủ, hãy xem xét việc cập nhật lên phiên bản mới nhất. Phiên bản mới thường có các sửa lỗi bảo mật và tích hợp cải tiến về SSL/TLS.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment