Cách check SSL Online?

Để check SSL Online hiện nay có nhiều cách khác nhau, và để check số lượng lớn thì bài viết này SSL.vn sẽ share cho bạn một số công cụ nhất định.

1. SSL là gì?

SSL (Secure Socket Layer) là một công nghệ mã hóa thông tin trên Internet, được sử dụng để bảo mật các kết nối giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. SSL giúp đảm bảo rằng thông tin được truyền qua mạng internet giữa trình duyệt của người dùng và máy chủ web sẽ được mã hóa, làm cho nó khó hiểu và bảo vệ khỏi việc lộ thông tin nhạy cảm cho bên thứ ba.

Khi một trang web sử dụng SSL, địa chỉ URL sẽ bắt đầu bằng “https://” thay vì “http://”. Ngoài ra, trình duyệt web cũng sẽ hiển thị một biểu tượng khóa hoặc biểu tượng khóa màu xanh lá cây, thể hiện rằng kết nối được bảo vệ bằng SSL.

SSL đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật giao dịch trực tuyến, thông tin cá nhân, mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm khác, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công giữa người (man-in-the-middle attacks) và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. SSL đã được phát triển thành phiên bản tiêu chuẩn mới hơn được gọi là TLS (Transport Layer Security), nhưng thuật ngữ SSL vẫn được sử dụng phổ biến để chỉ cả hai công nghệ này.

2. Cách check SSL Online?

 

Để check SSL Online sẽ có các cách như sau:

  1. SSL Labs: SSL Labs của Qualys là một công cụ phổ biến và mạnh mẽ để kiểm tra chất lượng SSL/TLS của một trang web. Truy cập trang web https://www.ssllabs.com/ssltest/ và nhập URL của trang web bạn muốn kiểm tra. Sau khi kiểm tra hoàn tất, SSL Labs sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết về cấu hình SSL và điểm số đánh giá bảo mật của trang web đó.
  2. SSL Checker của SSL Shopper: SSL Shopper cung cấp một công cụ kiểm tra SSL đơn giản và dễ sử dụng. Truy cập trang web https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html và nhập URL của trang web. Bạn sẽ nhận được một báo cáo về chứng chỉ SSL, hiệu suất và các thông tin liên quan khác.
  3. Qualys SSL Server Test: Đây là một công cụ khác của Qualys để kiểm tra chất lượng SSL/TLS của trang web. Truy cập trang web https://www.qualys.com/ssl-test/ và nhập URL của trang web để tiến hành kiểm tra.
  4. Digicert SSL Installation Diagnostics Tool: Digicert cung cấp một công cụ kiểm tra SSL đơn giản tại trang web https://www.digicert.com/help/. Bạn chỉ cần nhập URL và công cụ sẽ thực hiện kiểm tra và cung cấp kết quả.
  5. GlobalSign SSL Server Test: Trang web https://globalsign.ssllabs.com/ cung cấp công cụ kiểm tra SSL do GlobalSign phát triển. Bạn nhập URL của trang web để thực hiện kiểm tra.
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment