Cách tạo chứng chỉ SSL cho Apache

Cần có OpenSSL để tạo chứng chỉ SSL. Sau đó, yêu cầu chứng chỉ có thể được gửi đến cơ quan cấp chứng chỉ (CA) để yêu cầu đó được ký vào chứng chỉ hoặc nếu bạn có cơ quan cấp chứng chỉ của riêng mình, bạn có thể tự ký hoặc bạn có thể sử dụng chứng chỉ tự ký. 1. Cách tạo chứng chỉ SSL cho Apache Làm theo các bước dưới đây: Tạo khóa riêng mới: sudo openssl genrsa -out /opt/bitnami/apache2/conf/server.key 2048 Tạo chứng chỉ: sudo openssl…

Read More