Cái chết của VPN: Bảo mật doanh nghiệp cần nền tảng mới

Hai mươi năm, VPN doanh nghiệp chiếm một vị trí vững chắc duy nhất trong bối cảnh thay đổi. Được giới thiệu ra thị trường gần hai thập kỷ trước, công nghệ VPN dành cho doanh nghiệp đã được duy trì lâu dài. Hầu hết các tổ chức lớn vẫn sử dụng giải pháp VPN và nhiều người dường như dựa vào nó để cung cấp quyền truy cập từ xa an toàn. Đó là một vị trí hiếm thấy cho một công cụ không thay đổi về cơ bản trong 20…

Read More