Hướng dẫn cài SSL miễn phí của CloudFlare trên website

Hiện nay CloudFlare đang cung cấp dịch vụ miễn phí SSL, do đó mọi người có thể cài đặt chứng chỉ SSL để thêm giao thức HTTPS vào website để an toàn hơn và thân thiện với SEO hơn. Và đối với CloudFlare họ đã khắc phục được 2 vấn đề này vì hầu như chúng ta không phải cài đặt thêm gì vào host hay máy chủ mà chỉ cần sử dụng dịch vụ CloudFlare là đã có thể kích hoạt giao thức SSL. Những điều cần biết trước khi sử dụng SSL Hiện nay sử…

Read More