PKI nền tảng quan trọng cho bảo mật truyền thông

Cơ sở hạ tầng khóa công khai là nền tảng cho truyền thông đáng tin cậy.   Khi chúng ta nói về SSL, Tổ chức phát hành chứng chỉ (Certificate Authorities), sự tin cậy của trình duyệt và tất cả các chủ đề thông thường khác trên blog này, chúng ta đang nói về các thành phần của một hệ thống được gọi là PKI Web. Đây là hệ thống hỗ trợ “HTTPS”, cung cấp phương tiện để phát hành và phân phối các chứng chỉ được sử dụng để xác…

Read More

Bảo mật IoT: Tìm hiểu cách khóa PKI bảo mật internet

Mật mã học sẽ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Internet of Things (IoT). Internet of Things (IoT) đã cách mạng hóa cách chúng ta nhìn, sử dụng và tương tác với thế giới của chúng ta. Và tin tốt (và tin xấu) là nó chỉ mới bắt đầu. Đến năm 2020, số lượng thiết bị IoT dự kiến ​​sẽ đạt mức 30,7 tỷ đô la. Nói về IoT, nó thường được định nghĩa là “ Hệ thống các thiết bị máy tính có liên quan, máy móc và kỹ…

Read More

Tìm hiểu sự khác biệt giữa chứng chỉ gốc và chứng chỉ trung gian trong cung cấp SSL

Nhiều người không nhận ra rằng chứng chỉ SSL của người dùng cuối chỉ là một phần của chuỗi chứng chỉ. Hãy nói về chứng chỉ CA trung gian và gốc trong vài phút. SSL (hoặc chính xác hơn, TLS) là một công nghệ mà hầu hết người dùng cuối đều biết rất ít. Ngay cả những người sử dụng thường không biết nhiều hơn thực tế rằng họ cần một giấy chứng nhận SSL, và họ phải cài đặt nó trên máy chủ của họ để phục vụ trang web của…

Read More