Thống kê về xu hướng tấn công DDoS trên toàn cầu vào quý 4 năm 2018

Xu hướng trong các cuộc tấn công DDoS cho thấy một sự tiến hóa vượt ra ngoài mã Mirai và chỉ ra các botnet thế hệ tiếp theo được ẩn tốt hơn và có mức độ bền bỉ cao hơn trên các thiết bị – khiến chúng nguy hiểm hơn nhiều. Số liệu thống kê mới tiết lộ một hỗn hợp giữa tin tốt và xấu khi nói về các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDos vào quý 4 năm 2018. Theo các số liệu mới…

Read More