Tìm hiểu sự khác nhau giữa chữ ký số và chứng chỉ kỹ thuật số

Cả chữ ký số và chứng chỉ kỹ thuật số đóng một vai trò lớn trong hệ sinh thái SSL / TLS , và sự hiểu biết về sự tương đồng và khác biệt của chúng có thể là hướng dẫn trong việc hiểu mã hóa khóa công khai. Hãy bắt đầu với chữ ký số, sau đó chúng ta sẽ xem xét các chứng chỉ số và cuối cùng chúng ta sẽ kết hợp chúng lại với nhau. Chữ ký số là gì? Một chữ ký số, trong thực tế, không có…

Read More