Openssl là gì? Download Openssl?

1. Openssl là gì?

OpenSSL là một thư viện mã nguồn mở cung cấp các chức năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa, giải mã, xác thực, ký và xác minh chữ ký số. Nó được phát triển bởi một nhóm các nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới và được phát hành dưới giấy phép Apache.

OpenSSL được sử dụng rộng rãi trên nhiều hệ điều hành và các ứng dụng khác nhau, bao gồm web server, ứng dụng email, ứng dụng bảo mật mạng, phần mềm VPN, và các ứng dụng khác.

Một trong những tính năng nổi bật của OpenSSL là hỗ trợ các chuẩn bảo mật tiên tiến như TLS (Transport Layer Security) và SSL (Secure Sockets Layer), đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho các thông tin truyền tải trên mạng.

2. Download Openssl?

Để Download Openssl chúng ta sẽ làm như sau:

Cách 1:

Bước 1: Download từ địa chỉ https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html (tùy vào phiên bản windows đang sử dụng mà bạn tải bản 32bit hay 64bit nhé)

Sau khi cài đặt ta sẽ tìm thấy file openssl.exe nằm trong folder bin mà mình vừa cài đặt:

Cách 2: Download từ Git For Windows

Download từ địa chỉ https://git-scm.com/download/win

Ở đây mình tải bản Portable (bản không cần cài đặt)

Click đúp vào file .exe nó sẽ giải nén ra folder PortableGit

File openssl.exe sẽ nằm trong folder usr/bin

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể chạy lệnh openssl trong commad line của folder chứa file openssl.exe, để có thể chạy lệnh openssl ở bất kỳ đâu, ta cần thêm folder chưa file openssl.exe vào enviroment của windows, ví dụ:

Bây giở mở màn hình command line, ta có thể chạy lệnh openssl ở bất kỳ folder nào:

>> Cách fix lỗi “SSL Handshake failed” và “Cloudflare 525”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment