Mất bao lâu để được cấp Chứng chỉ SSL?

Thời gian phát hành phụ thuộc rất nhiều vào loại chứng chỉ bạn đã yêu cầu.

Có ba loại SSL chính:

 1. Xác thực tên miền (Domain Validation) (DV) 
  Điều này thường được cấp nhanh nhất vì chúng chỉ xác thực quyền sở hữu tên miền và miễn là các chi tiết nhất quán khi gửi đơn đăng ký SSL.
  Hãy lưu ý rằng nhà phát hành SSL có thể giữ đơn đăng ký SSL của bạn vì bất kỳ lý do gì để xử lý thủ công, điều này sẽ làm chậm trễ đáng kể việc phát hành, vì vậy bạn nên cẩn thận khi gửi CSR của mình, các thông tin, hình ảnh phải trùng khớp giữa nó và chi tiết đơn đặt hàng của bạn để đảm bảo được cấp phát nhanh. 
 2. Xác thực tổ chức (Organisation Validation) (OV)
  Những SSL này mất vài ngày chứ không phải vài giờ vì nhà phát hành SSL sẽ cần xác thực pháp nhân kinh doanh của bạn cũng như quyền sở hữu tên miền. Thường sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu bằng chứng về việc đăng ký kinh doanh.
   
 3. Xác thực mở rộng (Extended Validation) (EV)
  Cũng giống như OV, chứng chỉ EV có thể mất nhiều ngày và thậm chí lâu hơn do các quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt mà chúng sử dụng để đảm bảo SSL đang được cài đặt thành một thực thể đáng tin cậy.

>>> Tham khảo dịch vụ SSL: https://inet.vn/ssl/ssl-comodo

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment