Hướng dẫn khắc phục việc khóa riêng RSA bị xóa hoặc mất

Khóa riêng RSA được tạo cùng với mã CSR trên máy chủ nơi tên miền của bạn được lưu trữ. Có hai trường hợp có thể xảy ra: chứng chỉ chỉ được kích hoạt và không được cài đặt trên máy chủ hoặc bạn cần cài đặt lại Chứng chỉ.

Nếu tên miền của bạn được lưu trữ trên môi trường IIS (Microsoft Internet Information Services), bạn sẽ có thể khôi phục Khóa riêng theo hướng dẫn được cung cấp bởi Cơ quan cấp chứng chỉ Comodo (hiện là Sectigo ) đã cấp chứng chỉ của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng WHM với quyền truy cập root và mã CSR được tạo ở đó, Khóa riêng RSA sẽ được tìm nạp trong khi cài đặt SSL. Bạn chỉ cần dán tên miền và sử dụng tùy chọn Fetch, Fetch sẽ tự động điền vào một ô tương ứng. Bạn cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp webhosting hoặc quản trị viên máy chủ của bạn hỗ trợ.

Nếu bạn có Khóa riêng nhưng không chắc chắn nó khớp với chứng chỉ bạn nhận được từ Tổ chức phát hành chứng chỉ, chỉ cần vào đây để kiểm tra.Trong trường hợp Khóa RSA đã bị xóa khỏi máy chủ và không có cách nào để khôi phục nó, Phát hành lại là cách duy nhất. Bạn sẽ cần phải có một cặp mã CSR / Khóa RSA mới được tạo.Trước khi cài đặt chứng chỉ được cấp lại, hãy đảm bảo rằng cái cũ đã bị xóa hoàn toàn khỏi máy chủ.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment