Hướng dẫn giữ chỉ số like Facebook khi chuyển website từ HTTP sang HTTPS

Bài viết sẽ hướng dẫn chuyển website từ HTTP sang HTTPs không bị mất các chỉ số like, comment trên facebook.

Chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS là một quy trình được ủng hộ và khuyến khích dành cho tất cả các web, cho phép tuân theo các thực tiễn tốt nhất của ngành và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách truy cập. Tuy nhiên, việc chuyển sang HTTPS có thể không suôn sẻ. Ví dụ: khi chuyển sang HTTPS, chủ sở hữu trang web có thể thấy rằng một số lượt thích và đăng lại của họ trên Facebook đã bị mất.

Chuyển hướng 301, thường được chỉ định trong .htaccess và cho phép bạn lưu các lần truy cập trên Google Analytics, không hoạt động liên quan đến Facebook. Liên kết HTTPS và HTTP trong các mạng xã hội là khác nhau; do đó, số liệu thống kê về tương tác xã hội có thể bị mất. Có những chủ đề phổ biến được nêu ra trên web liên quan đến việc mất số liệu thống kê như vậy. Làm thế nào để phục hồi lượt thích và lượt đăng lại trên Facebook? Có phương pháp cụ thể nào để khôi phục các chỉ số hoạt động xã hội không?

Vâng, phương pháp này tồn tại, và chúng tôi muốn xem xét nó dưới đây.

Bước 1 . Trước tiên, chúng ta cần truy cập Công cụ & Hỗ trợ trong giao diện Facebook của nhà phát triển, sau đó chọn tab Chia sẻ Trình gỡ lỗi. Tại đây, chúng tôi có thể nhập URL và nhận số liệu thống kê về số lần người dùng chia sẻ nó trên Facebook.

Bước 2 . Tiếp theo cần phải thiết lập lại các chỉ số xã hội. Sau khi nhập URL vào Trình gỡ lỗi chia sẻ, bạn sẽ thấy một nút có dòng chữ “Quét lại lần nữa”. Nhấp vào nó sẽ thiết lập lại dữ liệu. 

Bước 3 . Tạo phiên bản URL ưa thích với HTTP cho robot Facebook bằng cách sử dụng thuộc tính sau rel = “canonical”. Ví dụ: <link rel = “canonical” href = “http://example.com/example-article” />. Liên kết với HTTP phải được chỉ định là chuẩn trong giao diện Facebook.

Lưu ý: kỹ thuật này chỉ áp dụng cho các trang cũ có thể truy cập qua http. Đối với các trang mới, bạn phải chỉ định một liên kết với HTTPS làm URL chính tắc.

Bước 4 . Xác định robot Facebook bằng cách sử dụng tác nhân người dùng hoặc địa chỉ IP. Robot sẽ được thông qua một URL có HTTP cho các bài viết cũ và URL với HTTPS cho các bài viết mới, cho phép hiển thị chính xác các chỉ số xã hội.

Đây là mã để xác định robot Facebook:

PHP:

if(preg_match(‘/facebookexternalhit/i’,$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’])) {

echo ‘<link rel=”canonical” href=”http://url-s-http”>’;

} else {

echo ‘<link rel=”canonical” href=”https://url-s-https”>’;

}

Nginx

if ($HTTP_USER_AGENT ~ “^((?!facebookexternalhit).)*$”) {

return 301 https://vash-adres-saita$request_uri;

}

Phương pháp này sẽ giúp tránh mất các chỉ số xã hội trong Facebook do chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment