Hướng Dẫn Cách Kiểm tra xem Chứng chỉ SSL có được cài đặt đúng hay không?

 

Phương pháp 1: Kiểm tra nó trên Trang web của bạn

 

Bước 1: Truy cập trang web của bạn (Ở đây tôi đang sử dụng Cloudflare.com làm ví dụ)

https://www.cloudflare.com/

Bước 2: Nhấp vào Biểu tượng Khóa và Chọn Tùy chọn Certificate

Bước 3: Trong Tab Chung, Kiểm tra các Chi tiết như Issued for, Issued By Valid From and Valid To.

Bước 4: Trong Tab Details, Kiểm tra Tất cả Chi tiết Cho dù Giá trị có Hiện tại hay Không.

Phương pháp 2: Sử dụng SSL LABS (Kiểm tra máy chủ SSL)

Bước 1: Truy cập Công cụ chẩn đoán cài đặt SSL của Trang web Digicert bằng Google hoặc Sử dụng liên kết bên dưới.

https://www.ssllabs.com/ssltest

Bước 2: Bây giờ Nhập địa chỉ trang web của bạn và nhấn nút gửi.

Bước 3: Chờ cho quá trình quét hoàn tất.

Phương pháp 3: Sử dụng Công cụ kiểm tra SSL Digicert

Bước 1: Truy cập Công cụ chẩn đoán cài đặt SSL của Trang web Digicert   (Trình kiểm tra chứng chỉ SSL) bằng Google hoặc Sử dụng liên kết bên dưới.

https://www.digicert.com/help

Bước 2: Bây giờ nhập địa chỉ trang web của bạn và nhấn nút kiểm tra máy chủ.

Bước 3: Chờ cho quá trình quét hoàn tất và kiểm tra xem chứng chỉ đã được cài đặt chính xác hay chưa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp 4: Sử dụng SSL Shopper (Trình kiểm tra SSL)

Bước 1: Truy cập Công cụ kiểm tra SSL của Trang web SSL Shopper (Trình kiểm tra chứng chỉ SSL) bằng Google hoặc Sử dụng liên kết bên dưới.

https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Bước 2: Bây giờ nhập địa chỉ trang web của bạn và nhấn nút kiểm tra SSL.

Ok vậy là đã xong – chúc các bạn thành công

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment