Hỏi cài đặt SSL trên Xampp bị lỗi Apache?

Tình hình là mình đã có dc 2 file từ CA là abc.crt và abc.ca-bundle nhưng khi mình add vào file httpd-ssl.conf vào mục
DocumentRoot “D:/xampp/htdocs”
ServerName www.abc.com:443
ServerAdmin: admin@abc.com
SSLCertificateFile conf/ssl.crt/abc.com.crt
SSLCertificateKeyFile conf/ssl.key/abc.com.key
Sau đó mình restart lại apache thì apache ko khởi động được, mình đã thử restart lại máy tính nhưng không hiệu quả, Bác Luyến có giải pháp nào có thế giúp mình được không?

Mà cái Error log của apache thông báo: What bringing us together is stronger than what pulling us apart.

Chào bạn đọc,

Thông thường nếu bạn cấu hình SSL sai thì Apache sẽ không thể start được. Khi cài Xampp thì mặc định nó cũng đã cấu hình SSL sẵn rồi. Common name/CA đều là localhost. Cái này gọi là Sefl-Signed Certificate. Nếu mà Apache không hoạt động thì chứng tỏ việc cấu hình Certificate (public key & private key) của bạn có vấn đề. Để chắc ăn trước khi cấu hình thì bạn nên sao lưu file cấu hình cũ lại rồi hãy làm.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment