Plugin Social Warfare thêm mình vào danh sách các plugin chứa lỗ hổng bảo mật trên WordPress

Plugin Social Warfare, không còn được liệt kê sau khi một lỗ hổng kịch bản trang web chéo được tìm thấy đang bị khai thác trong plugin này. Một plugin WordPress phổ biến đã bị xóa khỏi kho lưu trữ plugin WordPress sau khi được phát hiện có một lỗ hổng đang bị khai thác ngoài tự nhiên. Plugin Social Warfare cho phép người dùng thêm các nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội vào trang web của họ. Social Warfare có số lượng người dùng khá lớn với…

Read More