Microsoft phát hành bản cập nhật vá lỗi tháng 7 năm 2019

Microsoft hôm nay đã phát hành đợt cập nhật bảo mật phần mềm hàng tháng cho tháng 7 để vá tổng cộng 77 lỗ hổng, 14 lỗi được xếp hạng rất quan trọng, 62 lỗi Quan trọng và 1 được đánh giá ở mức độ Trung bình. Các bản cập nhật bảo mật tháng 7 năm 2019 của hệ điều hành Windows chủ yếu dành cho hệ thống cũng như các sản phẩm khác của Microsoft, bao gồm Internet Explorer, Edge, Office, Azure DevOps, Open Source Software,  .NET Framework, Azure, SQL Server,…

Read More