Tại sao SHA1 lại đang bị khai tử bởi các công ty công nghệ?

Mặc dù SHA1 có một số vấn đề đã được biết đến trong một thời gian, nhưng nó vẫn được sử dụng tới nay. Gần đây, Google tuyên bố họ sẽ không còn chứng nhận SHA-1  như một cách để mọi người chuyển sang các chức năng băm SHA2 và thậm chí SHA3 an toàn hơn được sử dụng cho các kết nối HTTPS. Trở lại vào tháng 11 năm 2013, Microsoft cũng tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận chứng chỉ SHA1 là hợp lệ sau năm 2016. Theo SSL Pulse,…

Read More

Tìm hiểu về SHA và các phiên bản SHA thường dùng

SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-384 – Điều đó có nghĩa là gì? Và chúng khác nhau như thế nào? Nếu bạn đã nghe nói về “SHA” khi tìm hiểu về SSL và muốn tìm hiểu xem SHA là gì? Hãy đọc bài viết dưới đây. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giải thích hash là gì, sau đó các chứng chỉ SSL sử dụng các hash để tạo thành chữ ký số như thế nào. Đây là nền tảng quan trọng để hiểu SHA-1 và SHA-2 là gì. Hãy bắt đầu nào. Hash…

Read More