Một số mã lệnh OpenSSL phổ biến thường được dùng nhất

Khi nói đến chứng chỉ SSL / TLS và việc triển khai của chúng, không có công cụ nào hữu ích như OpenSSL. Là một công cụ mã nguồn mở, OpenSSL có sẵn cho Windows, Linux, macOS, Solaris, QNX và hầu hết các hệ điều hành chính. Với thư viện lõi được viết bằng ngôn ngữ lập trình C, các lệnh OpenSSL có thể được sử dụng để thực hiện hàng trăm chức năng khác nhau, từ thế hệ CSR để chuyển đổi các định dạng chứng chỉ. Nhưng đối với những…

Read More